14. Forum Gospodarcze TIME: Wyzwania zielonej transformacji cyfrowej

14 Forum Gospodarcze TIME: Wyzwania zielonej transformacji cyfrowej

Już za tydzień odbędzie się Forum Gospodarcze TIME organizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji. Podczas wydarzenia będą omawiane wyzwania zielonej transformacji cyfrowej.

„Konflikt zbrojny na Ukrainie, a przede wszystkim reakcja na inwazję rosyjską na ten kraj, jednocześnie zamyka i otwiera nowy etap w stosunkach międzynarodowych na świecie w każdym ich wymiarze – politycznym, gospodarczym i militarnym” – podkreśla dr inż. Jarosław Tworóg – Wiceprezes KIGEIT.

Forum Gospodarcze TIME to od lat największe wydarzenie sektora ICT w rejonie CEE. Jest neutralną platformą dialogu ekspertów, wymiany wiedzy i informacji, wpisaną w kalendarz największych konferencji w CEE. Stanowi miejsce ważnej debaty i konsultacji społecznych przedstawicieli Rządu, Komisji Europejskiej oraz regulatorów z przedsiębiorcami. Wybuch wojny na Ukrainie zwiększył wielokrotnie wagę problemów związanych z wyzwaniami zielonej transformacji cyfrowej. Nadszedł czas, aby rozpocząć reformę rynku energii w Polsce, budowę europejskiej autonomii cyfrowej w przemyśle i usługach oraz przystosować strategię cyfrowego rozwoju gospodarczego do nowej rzeczywistości.

Najważniejsze zagadnienia 14 Forum Gospodarczego TIME

  • CYFRYZACJA – Polski wkład w realizację Zielonego Ładu EU • Wyzwania zielonej transformacji cyfrowej • Zielony Ład – strategia rozwoju gospodarczego UE 2050, Dlaczego ludzie przeczą faktom naukowym? • Internet a regulacje unijne • Europejska przestrzeń danych zdrowotnych – nowy wymiar cyfrowego zdrowia • Budowa sieci współpracy dla rozwoju technologii i gospodarki cyfrowej
  • TELEKOMUNIKACJA – Realizacja sieci łączności krytycznej w Polsce i na świecie • 5G – sieciowa rzeczywistość 2030 • Nie ma cyfryzacji bez telekomunikacji – jak usprawnić proces budowy sieci? • Czego zabrakło i dlaczego w Prawie Komunikacji Elektronicznej? • Hurtowy dostęp do sieci POPC • Definicja lokalizacji zakończenia sieci – za co odpowiada przedsiębiorca? • Dostęp do infrastruktury w świetle PKE • Klauzule modyfikacyjne i waloryzacyjne • Kompetencje przyszłości – rozwiązania AI w Telekomunikacji • Wdrożenie nowych zapisów dotyczących częstotliwości.
  • FINANSE – Rządowe środki wsparcia wdrożenia Zielonego Ładu • Finansowanie inwestycji w sektorze ICT • Open Banking – aktualne problemy • Pieniądze cyfrowe banków centralnych (CBDC) • Europejski wymiar finansowania inwestycji Zielonego Ładu • Zielone technologie w świecie finansów • W stronę zielonego E-commerce.
  • MEDIA – Szanse i zagrożenia rynku medialnego • Założenia a efekty kampanii społecznej „Gotowi na DVB-T2/HEVC.
  • PRZEMYSŁ 4.0 – Wsparcie MŚP w ramach polityki Zielonego Ładu • Europejska Autonomia Cyfrowa • Ekonomia skali Przemysłu 4.0 • Gospodarka wodorowa • Technologie powszechnego zastosowania.
  • ENERGETYKA – Budowa konkurencyjnego rynku energetyki rozproszonej • Obszary współpracy telekomunikacji i energetyki – jak korzystać wspólnie z infrastruktury • Budowa systemu taryf dynamicznych.
  • CYBERBEZPIECZEŃŚTWO – Narzędzia realizacji cyberbezpieczeństwa • Krajowy system cyberbezpieczeństwa i jego rola w gospodarce • Strategia bezpieczeństwa cybernetycznego UE – „Droga do Cyfrowej Dekady”.

Forum Gospodarcze TIME odbędzie się w formule online w dniach 7-8 marca 2022 r. Program i rejestracja – fgtime.pl. Uczestnictwo on-line w Forum jest bezpłatne.

14 forum gospodarcze time 2 | ekoetos.pl
© Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Źródło informacji: Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *