NA RATUNEK ORLIKA GRUBODZIOBEGO W UNII EUROPEJSKIEJ

ochrona orlika grubodziobego
Orlik grubodzioby. Fot. UPP

Zespół pod kierunkiem prof. dr. hab. Macieja Skorupskiego z Katedry Łowiectwa i Ochrony Lasu, Wydziału Leśnego i Technologii Drewna będzie realizował projekt LIFE GSELIFEAboveBorders, którego celem jest trwała poprawa warunków w miejscach lęgowych oraz zwiększenie liczebności orlika grubodziobego w Unii Europejskiej. Projekt ma także na celu zmniejszenie zagrożeń i zabezpieczenie kluczowych miejsc odpoczynku i zimowania tego zagrożonego gatunku wzdłuż jego szlaku wędrówkowego.

Orlik grubodzioby jest to jeden z najsłabiej zbadanych gatunków ptaków drapieżnych na świecie i najrzadszy orzeł w zachodniej Palearktyce. Gatunek ten jest sklasyfikowany jako krytycznie zagrożony w 27 krajach UE i znajduje się na liście gatunków ptaków UE zidentyfikowanych jako „priorytetowe dla finansowania LIFE”. Cała globalna populacja szacowana jest obecnie na mniej niż 3000 par.

„Populacja europejska szacowana jest na około 770-1000 par lęgowych, ale większość z nich lęgnie się na stanowiskach w krajach poza Unią Europejską. Gatunek występuje w zanikających w Europie naturalnych lub tylko nieznacznie zmienionych terenach podmokłych – głównie torfowiskach położonych w dolinach rzecznych”- tłumaczy prof. dr hab. Maciej Skorupski. Jest to gatunek parasolowy, którego ochrona pomaga w ratowaniu innych silnie zagrożonych gatunków zwierząt i roślin. „Przyczyną zmniejszania liczebności tego gatunku jest zanik ostatnich dużych bagien na obrzeżach UE, niezbędnych do rozmnażania oraz straty populacji na terenach migracyjnych i zimowiskach” – wymienia profesor.

IMAG0461 | ekoetos.pl

Fot. UPP Poznań

Projekt będzie realizowany do 2027 roku. Liderem projektu jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, który będzie współpracował z Towarzystwem Badań Przyrodniczych Doğa Araştırmaları Derneği z Turcji, Bułgarskim Towarzystwem Ochrony Ptaków (BSPB), Estońskim Uniwersytetem Przyrodniczym oraz Biebrzańskim Parkiem Narodowym.

W ramach projektu realizowane będą działania zmierzające do zwiększenia liczby młodych orlików (ratowanie piskląt linii Abel i zmniejszenie wpływu drapieżnictwa na przeżycie piskląt), ochronę lasów lęgowych odpowiednich dla orlików i obszarów polowań ptaków oraz indywidualną ochronę ptaków śledzonych za pomocą GSM. Zwalczany będzie również nielegalny odstrzał i trucie ptaków na przelotach i zimowiskach oraz stworzone zostaną bezpieczne stacje dokarmiania na zimowiskach w celu poprawy kondycji ptaków. Projekt ma również na celu promocję i rozpowszechnianie wiedzy o gatunku oraz dobrych praktykach wspierających ich ochronę.

Opracowanie: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *