Ciepłownia geotermalna w Mszczonowie przejdzie modernizację

, , , , ,
Ciepłownia geotermalna w Mszczonowie przejdzie modernizację

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umożliwi Geotermii Mazowieckiej przeprowadzenie prac modernizacyjnych w ciepłowni geotermalnej w Mszczonowie.

Intensyfikacja wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest jednym z priorytetowych działań w Polsce i na świecie. Choć wśród najpopularniejszych źródeł znajduje się energia słoneczna i wiatrowa, to warto zwrócić również uwagę na potencjał energii pochodzącej z wnętrza Ziemi, czyli energii geotermalnej.

Energia geotermalna, choć wymaga dość dużych nakładów, jest czystym, zeroemisyjnym źródłem. Przy dobrej wydajności i temperaturze ujęcia […] eksploatacja jest bardzo opłacalna i zwraca się wielokrotnie. Co więcej, nasz krajowy, naturalny zasób energetyczny wód termalnych jest spory – powinniśmy nim dysponować w jak najszerszym zakresie.

Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska

Możliwościami wykorzystania wód termalnych w Polsce interesowano się już w latach 90. Powstały wtedy trzy ciepłownie geotermalne. Jedną z nich jest zakład w Mszczonowie, należący do spółki Geotermia Mazowiecka. Firma otrzymała właśnie dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na przeprowadzenie modernizacji zakładu. Całkowity koszt projektu to 19,5 mln zł, a NFOŚiGW wesprze go dotacją w wysokości około 6,3 mln zł oraz pożyczką na kwotę 9,5 mln zł.

Program “Polska Geotermia Plus”, z którego finansowany jest dzisiejszy projekt w Mszczonowie, to jeden z dwóch programów priorytetowych umożliwiających finansowanie tego typu inwestycji. W jego nowej odsłonie planowanej na połowę roku będziemy oferować dofinansowania przedsiębiorstwom na działania zwiększające zasoby geotermalne w Polsce.

Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW

W ramach projektu zaplanowano budowę odwiertu geotermalnego Mszczonów GT-1, rekonstrukcję otworu geotermalnego Mszczonów IG-1 i połączenie ich w dublet eksploatacyjno-chłonny. Dodatkowo system grzewczy w mieście Mszczonów zostanie przebudowany i unowocześniony. Działania te pozwolą na większe wykorzystanie zasobów geotermalnych w gminie, ale również przyniosą dalsze korzyści ekologiczne, m.in. poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla o 914 ton w ciągu roku.

Udostępnij artykuł:
FacebookTwitterEmail

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ