,

Dofinansowania do kompostowników ruszyły! Trzeba się pospieszyć!

garden 4725522 1280 • ekoetos.plRuszyły gminne programy, które pozwalają na skorzystanie z dofinansowania do kompostownika ogrodowego lub nawet kilku kompostowników. Jak ubiegać się o dopłatę? Czy trzeba się spieszyć?

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby mające prawo do dysponowania nieruchomością mieszczącą się na terenie gminy, która przystąpiła do programu dotacji kompostowników. Domowy kompostownik to prosty sposób na utylizację odpadów, a przede wszystkim możliwość wzbogacenia ogrodowej gleby i utrzymanie bioróżnorodności.

Dofinansowanie do kompostownika w 2024 r. można otrzymać przy spełnieniu warunków:

  • posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością zlokalizowaną na obszarze gminy, na której zostanie umieszczony kompostownik;
  • złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikami;
  • kupienie fabrycznie nowego kompostownika lub kompostowników oraz przedstawienie dowodu zakupu.

Co ważne, dofinansowanie przeznaczone jest dla osób fizycznych, także wspólnot, osób prawnych, przedsiębiorców, jak również jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wysokość udzielanego wsparcia to nawet 800 zł (jak w przypadku gminy Michałowice), ale nie więcej niż 100% poniesionych kosztów zakupu. Zakupu można dokonać dopiero po podpisaniu umowy dotyczącej udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na zakup pojemnika.

Wniosek można pobrać ze strony internetowej gminy.

Gminy zainteresowane udziałem w programie mogą składać wnioski do 9 lutego 2024 r.

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ