EEA o jakości powietrza w Europie: jest lepiej, ale…

,
EEA o jakości powietrza w Europie: jest lepiej, ale...Analiza przeprowadzona przez Europejską Agencję Środowiska wykazała, że czystsze powietrze w Europie pozwoliłoby ocalić życie co najmniej 178 000 ludzi w 2019 roku.

Przeprowadzona przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) analiza wykazała, że w roku 2019 zanieczyszczenie powietrza nadal miało znaczący negatywny wpływ na zdrowie ludzi w Europie. Jako trzy kluczowe zanieczyszczenia uznaje się pył drobny, dwutlenek azotu oraz ozon w warstwie przyziemnej.

EEA szacuje, że ponad 307 tys. Europejczyków zmarło przedwcześnie z powodu narażenia na zanieczyszczenie pyłem drobnym. Co istotne, Agencja uważa, że ponad połowie przypadków tych zgonów można było zapobiec, gdyby tylko wszystkie państwa członkowskie UE osiągnęły wymagany przez WHO poziom jakości powietrza, tj. 5 µg/m3.

Czy to oznacza, że Unia Europejska zupełnie sobie nie radzi z poprawą jakości powietrza? Niekoniecznie. Zgodnie z analizą EEA, Unia Europejska jest na dobrej drodze do zrealizowania planu działania na rzecz zerowego zanieczyszczenia, którego celem jest zmniejszenie liczby przedwczesnych zgonów z powodu narażenia na pył drobny o ponad 55%. Jak pokazują wyniki, w okresie 2005-2019 liczba zgonów związanych z zanieczyszczeniem powietrza spadła o około 33%.

Źródło informacji: Europejska Agencja Środowiska

Udostępnij artykuł:
FacebookTwitterEmail

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ