Eksperci Centrum Światowego Dziedzictwa UNESCO z misją kontrolną „Białowieża Forest”

Kontrola w Białowieży
Kontrola w Białowieży

Eksperci Centrum Światowego Dziedzictwa (WHC) i Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN) przeprowadzili misję kontrolną w polskiej części Obiektu Światowego Dziedzictwa „Białowieża Forest”.

Wizytacja ekspertów miała miejsce w dniach 19-22 marca 2024 r., a jednym z celów kontroli była ocena wpływu, jaki na integralność Obiektu Światowego Dziedzictwa wywierają bariery graniczne po polskiej i białoruskiej stronie.

Eksperci Centrum Światowego Dziedzictwa i IUCN wizytowali tereny znajdujące się w zarządzie Białowieskiego Parku Narodowego oraz Nadleśnictw Browsk, Białowieża i Hajnówka, w tym także pas drogi granicznej. Odbyli również spotkania z naukowcami i organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicielami społeczności lokalnej, samorządami gmin i powiatu, na których terenie znajduje się obiekt światowego dziedzictwa. Eksperci przeprowadzili też rozmowy z przedstawicielami instytucji zarządzających Obiektem „Białowieża Forest” – Białowieskiego Parku Narodowego i Lasów Państwowych oraz przedstawicielami Straży Granicznej i Wojska Polskiego.  

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *