GIOŚ rozpoczyna ekologiczną kampanię społeczną

GIOŚ rozpoczyna ekologiczną kampanię społeczną

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zapowiedział start ogólnopolskiej kampanii społecznej pod hasłem ,,Droga do czystego środowiska”.

Celem kampanii jest podniesienie wśród polskiego społeczeństwa świadomości ekologicznej, zwrócenie uwagi na problematykę ochrony środowiska, a także przybliżenie roli i zadań Inspekcji Ochrony Środowiska jako istotnego elementu systemu ochrony środowiska w Polsce.

Realizacja kampanii jest przewidziana na 12 miesięcy, a jej tematyka ma obejmować wszystkie obszary działalności GIOŚ.

Wydarzeniem rozpoczynającym kampanię będzie debata ,,Dzień z Inspekcją Ochrony Środowiska On-line”, której transmisja odbędzie się już 28 lutego. Podczas debaty zostaną przedstawione zagadnienia związane ze zwalczaniem przestępczości środowiskowej, transgranicznego przemieszczania odpadów, monitoringu środowiska naturalnego oraz kontroli podmiotów korzystających ze środowiska.

gios dzien z inspekcja ochrony srodowiska | ekoetos.pl
© Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Źródło informacji: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *