Gminy coraz częściej decydują się na dopłacanie do odpadów

, ,
Gminy coraz częściej decydują się na dopłacanie do odpadów

Jak wynika z danych Regionalnych Izb Obrachunkowych w Opolu i Gdańsku, coraz więcej samorządów podejmuje decyzję o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zeszłoroczne zmiany przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 poz. 1648) pozwoliły samorządom na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi. Oznacza to, że w drodze uchwały gmina może przeznaczyć własne środki na dofinansowanie lokalnego systemu gospodarki odpadami, pod warunkiem, że nie pochodzą one z pobranych uprzednio opłat za wywóz śmieci.

Jak informuje Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) w Gdańsku, już 61 gmin z województwa pomorskiego podjęło uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarki odpadami. To niemal połowa gmin w regionie. Z kolei do RIO w Opolu wpłynęło aż 51 uchwał od samorządów, co stanowi prawie 72% wszystkich gmin w województwie opolskim.

Ustawa nie wymaga określenia w uchwale kwoty, jaką gmina decyduje się przeznaczyć na pokrycie części kosztów, ale wskazuje, w jakich przypadkach samorządy mogą się zdecydować na dofinansowanie, mianowicie:

  • gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, albo
  • gdy celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli nieruchomości.

Choć docelowo system gospodarki odpadami powinien się równoważyć pod względem finansowym, to przy obecnych trendach można się spodziewać, że również w pozostałych województwach gminy będą podejmować podobne decyzje.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

Udostępnij artykuł:
FacebookTwitterEmail

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ