I Sympozjum Oczyszczalnia Przyszłości

I Sympozjum Oczyszczalnia Przyszlości • ekoetos.pl15 września 2022 16 września 2022
Warszawa

I Sympozjum Oczyszczalnia Przyszłości odbędzie się w dniach 15-16 września 2022 roku w Warszawie. W trakcie wydarzenia zostanie podjęta dyskusja na temat oczyszczalni ścieków, ich przyszłości, wyzwań i kierunków rozwoju, ale również na temat zmian związanych z wejściem w życie nowej dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

    MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ