Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Szanse, zagrożenia, wyzwania XXI wieku w interdyscyplinarnym wymiarze”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Szanse zagrożenia wyzwania XXI wieku w interdyscyplinarnym wymiarze • ekoetos.pl18 maja 2022
Poznań / Online

Konferencja „Szanse, zagrożenia, wyzwania XXI wieku w interdyscyplinarnym wymiarze” odbędzie się 18 maja 2022 roku w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu oraz online. Podczas konferencji poruszane będą m.in. tematy z zakresu zachodzącej konwersji w ekonomii, zarządzaniu, społecznej odpowiedzialności biznesu, bezpieczeństwie, zdrowiu, turystyce, etyce, ekologii, socjologii i pedagogice.

    MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ