Kielce będą nagradzać segregujących odpady

Kielce będą nagradzać segregujących odpadyUrząd Miasta Kielce wzmaga starania w zachęcaniu swoich mieszkańców do poprawnej segregacji śmieci. Miasto przewiduje nagrody dla kielczan, którzy przestrzegają zasad selektywnej zbiórki odpadów.

Władze Kielc wprowadzają dodatkowe zasady w lokalnym systemie gospodarki odpadami. Zgodnie z nowymi założeniami spółdzielnie będą nagradzane za poprawną selekcję śmieci. Wzorowe osiedla będą mogły liczyć na pomoc w założeniu dodatkowych obszarów zieleni lub remoncie altany śmietnikowej.

Nie oznacza to jednak, że samorząd zamierza całkowicie rezygnować z karania nieprzestrzegających zasady recyklingu. Wobec zarządców, u których stwierdzone zostaną nieprawidłowości,  stosowany będzie system „żółtych kartek”. Użytkownicy oznaczonych nimi pojemników będą musieli liczyć się z podwyższoną opłatą za ich odbiór – według stawek obowiązujących za odpady zbierane w sposób nieselektywny.

W dłuższej perspektywie miasto zamierza zastępować altany śmietnikowe tzw. pojemnikami półpodziemnymi. Tego typu pojemniki znajdują się w większości pod ziemią, dzięki czemu teren wygląda estetycznie. Miasto prowadzi już rozmowy w firmami specjalizującymi się w tego typu rozwiązaniach.

Udostępnij artykuł:
FacebookTwitterEmail

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ