, , ,

Miliardowe dotacje na gospodarkę ściekową

Widok z lotu ptaka na Centralną Oczyszczalnię Ścieków w Koziegłowach koło Poznania



Niemal 30 mld złotych zostanie przekazanych na poczet modernizacji systemów kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków w Polsce.

Według planów zawartych w VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczenia ścieków komunalnych (VI AKPOŚK), niespełna 30 miliardowa dotacja ma pomóc m.in. w zbudowaniu nowych obiektów i elementów sieci kanalizacyjnej oraz w modyfikacjach obiektów już istniejących.

Celem przedsięwzięcia jest znaczne zwiększenie sprawności gospodarki ściekowej w kraju. Według wiceministra infrastruktury, Marka Gróbarczyka, realizacja VI AKPOŚK pozwoli na skuteczniejsze oczyszczanie zarówno w aspekcie jakościowym jak i ilościowym.

Dofinansowanie ma dotyczyć 1 524 aglomeracji, na terenie których wykazano spore ilości niewystarczająco oczyszczonych ścieków komunalnych. W ramach VI AKPOŚK ma zostać wybudowanych ponad 8 tysięcy km sieci kanalizacyjnej. Ponadto poddanych modernizacji zostanie około 3 tysięcy km już istniejących systemów. Oprócz tego projekt zakłada zbudowanie 60 nowych oczyszczalni ścieków, a także 978 modernizacji w funkcjonujących w tym czasie obiektach.

Całkowity koszt realizacji VI AKPOŚK wynosi około 28 mld złotych. Na przeprowadzenie modernizacji gminy mają czas do końca 2027 roku. Dofinansowanie przyznane na ten cel pochodzi ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej UE za lata 2021-2027.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ