, , , , ,

Milionowe dotacje na unikalną przyrodę bez spalin

Skały wapienne w Ojcowskim Parku Narodowym w otoczeniu jesiennych drzewNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchamia projekt służący rozwojowi elektromobilności na terenach parków narodowych. Ma to umożliwić m.in. szersze zadbanie o miejscową faunę i florę.

Zapewnienie jak najlepszej jakości powietrza na wyjątkowych z przyrodniczego punktu widzenia obszarach Polski stało się przyczynkiem do szerszego wsparcia ze strony rządu. „Elektro parki – elektromobilność w parkach narodowych” to program ogłoszony przez NFOŚiGW skierowany, jak nazwa wskazuje, do parków narodowych.

Pieniądze przekazywane w ramach dotacji mają służyć przede wszystkim zadbaniu o unikalną przyrodę w regionie, utrzymaniu różnorodności biologicznej i zachowaniu siedlisk zwierząt oraz roślin. Ponadto istotnym zamiarem jest również propagowanie elektromobilności w społeczeństwie, a także uświadamianie w kwestiach środowiskowych.

Cele te mają zostać zrealizowane poprzez zakup elektrycznych, zeroemisyjnych samochodów i budowę sieci stacji do ich ładowania. Na konieczne inwestycje NFOŚiGW ma zamiar przeznaczyć do 16 mln złotych. Znaczenie dbałości o środowisko w wyjątkowych miejscach podkreśliła wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska. Dodała również, że redukcja emisji spalin w celu poprawy jakości powietrza jest jednym z kluczowych elementów ekologicznej strategii rządu.

Samochód elektryczny oklejony grafikami promującymi parki narodowe
© Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W ramach projektu „Elektro parki – elektromobilność w parkach narodowych” ma zostać zakupionych około 80 elektrycznych samochodów oraz postawionych 45 ładowarek, z czego część z nich będzie ogólnodostępna. Nabór wniosków potrwa do końca bieżącego roku lub do wyczerpania funduszy. Z kolei realizacja inwestycji ma zostać wykonana w latach 2022-2023.

Więcej szczegółowych informacji na temat programu i zasad składania wniosków znajduje się na stronie internetowej NFOŚiGW.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ