Minister Paulina Hennig-Kloska powołała Państwową Radę Ochrony Przyrody

drzewo w pękniętej szklanej kuli
Rada Ochrony Przyrody

Minister Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska wręczyła powołania nowej Państwowej Radzie Ochrony Przyrody. Uroczystość odbyła się 20 marca 2024 r. W skład zespołu powołano grono wybitnych autorytetów, a przede wszystkim osób znanych, cenionych i zasłużonych w środowisku, krajowych przyrodników i aktywistów.

Państwowa Rada Ochrony Przyrody – uroczystość wręczenia powołań

– To ważny dzień dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w którym budujemy niezależny zespół, który będzie mówił w imieniu przyrody. Grono eksperckie, które budowaliśmy ze szczególną starannością, żeby równoważyło tajemnice ochrony przyrody – powiedziała minister Paulina Hennig-Kloska podczas uroczystości.

– Ochrona przyrody zajmuje szczególne miejsce w pracach rządu, zajmuje też priorytetowe miejsce w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Jednym z ważniejszych zadań jest zwiększenie obszarów objętych ochroną. To ważny i oczekiwany społecznie proces. Chcemy uchwycić te najcenniejsze elementy i pracujemy nad tym z Głównym Konserwatorem Przyrody, ministrem Mikołajem Dorożałą – mówiła również minister Paulina Hennig-Kloska.

Jak podkreślał wiceminister Mikołaj Dorożała przed nową Państwową Radą Ochrony Przyrody stoi wiele zadań.

– Chcemy zrobić wszystko, aby przyroda nie była paliwem walki politycznej. Od początku było to jedną z fundamentalnych kwestii przy tworzeniu nowego kształtu Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Zachęcamy nowych członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody, aby dali z siebie to co najlepsze. Jesteście najlepszymi z najlepszych i cieszymy się na naszą współpracę – mówił wiceminister Mikołaj Dorożała.

Zadania Państwowej Rady Ochrony Przyrody

Państwowa Rada Ochrony Przyrody (PROP) jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw środowiska. Do zadań PROP należy w szczególności:

  • ocena realizacji ustawy o ochronie przyrody;
  • opiniowanie strategii, planów i programów dotyczących ochrony przyrody;
  • ocena realizacji programu ochrony i równoważonego użytkowania różnorodności biologicznej;
  • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody;
  • przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody oraz popularyzowanie ochrony przyrody.

Entuzjastyczne przyjęcie przez polskich miłośników przyrody

Skład zespołu nowej Państwowej Rady Ochrony Przyrody wzbudził szereg pozytywnych emocji, a nawet wręcz entuzjazmu. Organizacje pozarządowe zakomunikowały o wydarzeniu w swoich mediach społecznościowych.

Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” napisało:

Minister Klimatu i Środowiska powołała nowy skład Państwowej Rady Ochrony Przyrody. W jej gronie znalazła się prezes Stowarzyszenia dla Natury „Wilk” dr hab. Sabina Pierużek-Nowak, prof. UW, która została wybrana na wiceprzewodniczącą Rady oraz przewodniczącą komisji ds. ochrony gatunków.

Pod wpisem spotykamy komentarze jak: „Gratuluję p. dr Sabino. Wilki mogą czuć się bezpieczne”, lub „Sabina! Radość wielka! Gratulacje! Mogę spać spokojniej!”.

1 1 | ekoetos.pl

OTOP, czyli Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków napisało w poście:

„Takiej informacji nie można przescrollować obojętnie!!

Dziś Minister Paulina Hennig-Kloska powołała Państwową Radę Ochrony Przyrody. I wiecie co? OTOP ma jednego przedstawiciela w tej Radzie, Tomasza Chodkiewicza! Jesteśmy mega dumni i serdecznie gratulujemy Tomkowi oraz całemu wybranemu zespołowi!”.

Pod wpisem spotykamy równie entuzjastyczne komentarze, np. „To świetna wiadomość, dzieje się dobrze. Ależ to piękna plejada nazwisk, stanowisk, tytułów a przede wszystkim obszarów zainteresowań”.

Ekoetos również bardzo cieszy się z wyboru osób tworzących Państwową Radę Ochrony Przyrody. Teraz jeszcze mocniej wierzymy w dobrą przyszłość polskiej przyrody. Powołanym Autorytetom składamy serdeczne gratulacje.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *