, ,

Młodzieżowa Rada Klimatyczna rekrutuje młodych do 2. kadencji

Grafika informująca o rozpoczętym naborze do Młodzieżowej Rady KlimatycznejMinisterstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) ogłosiło nabór do drugiej kadencji Młodzieżowej Rady Klimatycznej. Kandydować mogą osoby w wieku od 15 do 26 lat, którym bliskie są zagadnienia związane z polityką klimatyczną, energetyczną i ekologiczną Polski.

1 czerwca został ogłoszony nabór Kandydatów do Młodzieżowej Rady Klimatycznej (MRK), organu doradczego i opiniodawczego Ministra Klimatu i Środowiska. Do aplikowania zachęcane są osoby szczególnie zaangażowane w tematykę ochrony środowiska i działań proekologicznych.

Warunkiem koniecznym do spełnienia jest odpowiedni wiek – kandydować mogą osoby, które w dniu wczorajszym miały ukończone 15 lat, a jednocześnie nie miały ukończonych 26 lat (czyli osoby urodzone pomiędzy 01.06.2007 a 02.06.1996).

W naborze wyłonione zostaną 32 osoby. Zgłoszenia można nadsyłać do 30 czerwca 2022.

Czym zajmuje się młodzieżowa rada klimatyczna?

Do zadań Członków MRK należy:

  • wyrażanie opinii w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat, energia i środowisko, w szczególności przedstawianie opinii na temat planowanych zmian polityki, strategii i zmian legislacyjnych w zakresie właściwości Ministra, w tym propozycji rozwiązań;
  • kreowanie i promowanie wśród młodzieży postaw proekologicznych i proklimatycznych;
  • podnoszenie poziomu wiedzy wśród młodzieży w zakresie spraw objętych działami administracji rządowej klimat, energia i środowisko.

Jak zgłosić kandydaturę?

Aby wziąć udział w rekrutacji, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie MRK poświęconej trwającemu naborowi. Znajduje się tam również szczegółowy opis naboru oraz regulamin. O wynikach naboru MKiŚ poinformuje nie później niż do 25 października 2022 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z działalnością Młodzieżowej Rady Klimatycznej pierwszej kadencji, odwiedzając jej profil na Facebooku oraz Instagramie.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ