Nietuzinkowe zaproszenie do świata owadów – seria znaczków pocztowych

Biedronka siedmiokropka jest bohaterką serii znaczków "Owady pożyteczne".
Biedronka siedmiokropka jest bohaterką serii znaczków "Owady pożyteczne".

Właśnie do obiegu trafia nowa seria znaczków o nazwie „Owady pożyteczne”. Została przygotowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Pocztę Polską. Na najnowszych znaczkach umieszczone są rysunki owadów: żagnicy jesiennej oraz biedronki siedmiokropki. Jakie jeszcze owady znajdują się na rysunkach? Skąd pomysł na taką serię?

Wysyłanie tradycyjnych listów i kartek pocztowych stało się już rzadkością. Do nadania korespondencji drogą Poczty Polskiej może przekonać znaczek np. z portretem biedronki. Taki widok może wywołać uśmiech i u nadawcy, i u adresata. Z nowej serii z pewnością ucieszą się także filateliści. Wydawcy nazywają ją ekologiczną.

Seria znaczków „Owady pożyteczne”

Jak informują twórcy serii znaczków „Owady pożyteczne”, celem jest zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców mniej znanych organizmów pożytecznych. Do tej pory zostały wydane dwa znaczki – przedstawiające biegacza wręgatego oraz omomiłka wiejskiego. Znaczki z emisji „Owady pożyteczne” przygotowywane są w ramach działań związanych z upowszechnianiem wiedzy na temat integrowanej ochrony roślin.

Czym jest integrowana ochrona roślin?

Integrowana ochrona roślin służy zrównoważonemu, a zarazem ograniczonemu do minimum, stosowaniu chemicznych środków ochrony roślin. Można do tego wykorzystywać procesy, które naturalnie występują w przyrodzie i ograniczają rozwój agrofagów (szkodników roślin).

W tym celu należy umieć rozpoznawać pożyteczne organizmy i stwarzać im optymalne warunki do rozwoju.

Żagnica jesienna (Aeshna mixta)

To popularna ważka, która występuje głównie nad wodą, w pobliżu stawów i jezior. Środowisko wodne jest niezbędne do rozwoju jej larw. Żagnica jesienna nie pokonuje dużych odległości. Ważki są bardzo aktywnymi drapieżcami. Atakują w locie m.in. błonkówki, motyle i chrząszcze – zazwyczaj owady występujące najliczniej w danej okolicy. Larwy ważki polują na organizmy wodne np. ślimaki, larwy komarów, kijanki żab. Ważki odgrywają ważną rolę w naturalnym procesie ograniczania liczebności wielu szkodników upraw rolniczych i leśnych.

Biedronka siedmiokropka (Coccinella septempunctata)

W Polsce występuje ponad 70 gatunków biedronek. Wśród nich najbardziej znana jest biedronka siedmiokropka. Występuje wszędzie, gdzie może znaleźć pożywienie: w uprawach rolniczych, ogrodach, sadach, parkach, na obrzeżach lasów, na łąkach i na brzegach zbiorników wodnych. Owady dorosłe i larwy są drapieżnikami. Żywią się przede wszystkim mszycami,  pluskwiakami (np. wełnowcami, tarcznikami, miodówkami), larwami muchówek i chrząszczy, młodymi gąsienicami niektórych motyli oraz przędziorkami. Larwa zjada znacznie więcej mszyc niż dorosły osobnik – nawet do 600 osobników w ciągu swojego życia. Biedronka siedmiokropka zimuje pojedynczo lub w grupach na poddaszach i strychach, w mieszkaniach, drewutniach, a także w korze drzew lub w ściółce – wśród liści.

Może ekologiczna seria znaczków „Owady pożyteczne” skłoni ogrodników i rolników do szerszego stosowania integrowanej ochrony roślin? Z pewnością zachęci wszystkich do poznania tajemnic krajowych gatunków owadów, a przede wszystkim do ich rozpoznawania.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *