Od kwietnia zmiany w Czystym Powietrzu. Obowiązek wyboru ZUM

Zdjęcie tytułowe

Wprowadzenie obowiązku wyboru pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet tylko z tych wpisanych na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM), a także możliwość uzyskania najwyższego poziomu dofinansowania tylko na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny albo jeden lokal mieszkalny w takim budynku – to zmiany w Programie Czyste Powietrze, które zaczną obowiązywać od kwietnia 2024 r.

Podobne rozwiązanie dotyczy kotłów zgazowującego drewno oraz kotłów na pellet drzewny, przy czym tutaj nie planuje się zmiany wymogów w Programie Czyste Powietrze, a  jedynie obowiązkowy wybór tych urządzeń z listy ZUM.

Dodatkowe wymogi dotyczące listy ZUM poddane zostały konsultacjom z przedstawicielami branży producentów i dystrybutorów pomp ciepła oraz stroną społeczną.

Kolejną ważną zmianą w Programie Czyste Powietrze jest ograniczenie możliwości dofinansowania w części 3) programu. Beneficjent, który raz skorzysta z najwyższego poziomu dofinansowania (część 3) programu), będzie mógł wnioskować o dofinansowanie na kolejne budynki tylko w ramach części 1) programu (podstawowy poziom dofinansowania).

Chodzi o niepokojące działania związane ze sprzedażą na polskim rynku oraz dofinansowywaniem w ramach Programu Czyste Powietrze pomp ciepła, które w rzeczywistości nie spełniają deklarowanych w karcie produktu i etykiecie energetycznej parametrów. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wraz z przedstawicielami branży producentów i dystrybutorów pomp ciepła oraz stroną społeczną, wypracował dodatkowe wymogi mające razem z okresem przejściowym obowiązywać od 1 kwietnia 2024 roku.

Dofinansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze tylko na urządzenia o potwierdzonej jakości

Zmiany w programie mają chronić konsumentów, dlatego dofinansowanie będzie można uzyskać tylko na urządzenia o potwierdzonej jakości, co ma gwarantować wpisanie danej pompy ciepła na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM). Dotowane będą tylko te pompy ciepła, które zostaną wpisane na „uszczelnioną” listę ZUM.

Analogiczne rozwiązanie dotyczyć ma wyboru kotła zgazowującego drewno oraz kotła na pellet drzewny, jednak nie planuje się w przypadku tych źródeł ciepła zmiany wymogów Programu Czyste Powietrze, a jedynie obowiązkowy wybór urządzeń wyłącznie z listy ZUM.

W ramach Programu Czyste Powietrze zostaną zakwalifikowane do dofinansowania wyłącznie pompy ciepła o parametrach technicznych potwierdzonych badaniami przeprowadzonymi w niezależnych akredytowanych laboratoriach zlokalizowanych na terenie EU lub EFTA. Wynik badań powinien być zgodny z danymi w karcie produktu i etykiecie energetycznej danego urządzenia.

Przeprowadzenie i przedstawienie przez producenta lub pomp ciepła badań, ma na celu potwierdzenie parametrów zamieszczonych na etykiecie energetycznej i karcie produktu oraz spełnienie wymogów Programu Czyste Powietrze.

Kosztem kwalifikowanym w ramach programu będą mogły być wyłącznie pompy ciepła wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM).

Co ważne, wszystkie pompy ciepła znajdujące się obecnie na liście ZUM będą wymagały uzupełnienia dokumentacji o raport z wyżej wymienionych badań (raport będzie mógł być sporządzony w języku innym niż polski, z zastrzeżeniem, że dodatkowo dostarczona musi być skrócona wersja tego raportu w języku polskim).

Więcej informacji na temat zmian znajduje się na stronie internetowej Programu Czyste Powietrze.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *