,

PGE pomaga bocianom

Dwa bociany białe w gnieździeBezpieczeństwo ptaków, a w szczególności bocianów białych, jest od lat wspierane przez Polską Grupę Energetyczną. Spółka nieprzerwanie pomaga w funkcjonowaniu tych zwierząt na różne sposoby.

Bociany i ich „domy”, budowane najczęściej na słupach energetycznych, są nieodzownym elementem letniego krajobrazu w Polsce. Niestety, takie umiejscowienie gniazda naraża ptaki na porażenie prądem lub upadek na ziemię.

Aby tego uniknąć, PGE już od przeszło 30 lat buduje specjalne, solidne i stabilne metalowe platformy znajdujące się ponad liniami energetycznymi. Dzięki temu bocianom nie grozi niebezpieczeństwo. Tego typu platform na terenie kraju jest bardzo dużo. W całej Polsce postawiono ich około 28 tysięcy.

Nie jest to jednak jedyne działanie PGE na rzecz ochrony bocianów. Spółka zakłada również odstraszacze mające uchronić bociany przed potencjalnym niebezpieczeństwem. Zabezpieczenia te przybierają najczęściej formę podestów lub kolorowych kul zawieszonych na liniach energetycznych. Dodatkowo spółka w sezonie zimowym podejmuje interwencje przy odciążaniu bocianich gniazd. W zeszłym roku odbyło się 1,2 tys. takich zdarzeń.

Ponadto firma wraz z ornitologami obrączkuje bociany na południu Polski, co pozwala na poznanie tras migracji, długość życia, a także miejsca zimowania i lęgów. W zeszłym roku udało się oznakować w ten sposób około 700 bocianów. Jak podkreśla spółka, dzięki takim działaniom łatwiej jest ustalić obszary chronione oraz ograniczyć potencjalne zagrożenia ze strony infrastruktury energetycznej.

Źródło: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ