,

Pół miliona ludzi w UE umiera przez zanieczyszczone powietrze

Kłęby dymu wydostającego się z kominów fabrykW kwietniu informowaliśmy o alarmujących danych EEA na temat utrzymującego się wysokiego poziomu zanieczyszczeń powietrza. Niestety, problem ten wciąż istnieje, a według Biura Analiz Parlamentu Europejskiego rocznie przyczynia się on do śmierci 500 tysięcy mieszkańców UE.

Pomimo starań unijnych urzędników zanieczyszczenia wciąż pozostają poważnym problemem. Aż pół miliona osób rocznie umiera w UE pośrednio przez niską jakość powietrza. Według unijnej analizy zanieczyszczenia powstają najczęściej na skutek transportu, ogrzewania węglowego i olejowego, a także produkcji energii, przemysłu oraz rolnictwa. Zanieczyszczone powietrze może przyczyniać się do poważnych dolegliwości, takich jak astma lub rak płuc. Może także niszczyć florę, m.in. poprzez kwaśne deszcze.

Unia Europejska od lat stale pracuje na rzecz czystego powietrza. W efekcie ze stacji paliw zniknęła benzyna ołowiowa, a dzięki unijnym normom współczesne silniki diesla emitują 30 razy mniej szkodliwych cząstek w porównaniu do sytuacji sprzed 16 lat. UE ma jednak długoterminowe plany związane z eliminacją zanieczyszczeń w powietrzu. Do 2030 roku chce zmniejszyć o połowę liczbę śmierci z tego powodu. Aby to osiągnąć, trzeba stale kontrolować sytuację w dziedzinach transportu, przemysłu i rolnictwa. Należy prowadzić również skoordynowane, międzynarodowe działania pod egidą UE.

W celu lepszego poznania jakości powietrza na obszarze, w którym mieszkamy, powstał Europejski Indeks Jakości Powietrza. Aplikacja ta wyświetla najświeższe dane dla całej Europy w zakresie jakości powietrza.

Źródło: Parlament Europejski, Komisja Europejska, Europejska Agencja Środowiska

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ