Ciepłownia geotermalna za ponad 90 mln zł. Podpisano umowę

Elektrownia geotermalna w Turku wraz z wywierceniem nowego otworu chłonnego GT-2 ma kosztować ponad 90 mln zł
Elektrownia geotermalna w Turku wraz z wywierceniem nowego otworu chłonnego GT-2 ma kosztować ponad 90 mln zł

Umowę na budowę elektrowni geotermalnej podpisało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Turku oraz Inżynieria Rzeszów. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca 2025 roku i ma dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ponad 73 mln zł.

– Robimy to, co jest naszą powinnością jeżeli mamy przejść przez proces transformacji energetycznej. Państwo musi dawać samorządom pomoc w inwestycjach, które wykraczają poza skalę ich możliwości finansowych – mówiła minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska podczas podpisania umowy na budowę ciepłowni geotermalnej w Turku (woj. wielkopolskie).

Obiekt wraz z wywierceniem nowego otworu chłonnego GT-2 ma kosztować ponad 90 mln zł, w tym dofinansowanie NFOŚiGW obejmie ponad 73 mln zł.

Pozyskana z geotermii energia będzie zaspokajać ok. 40 proc. zapotrzebowania miasta na ciepło. Pozwoli to zredukować emisję dwutlenku węgla, a co za tym idzie – zmniejszyć koszty dla mieszkańców. Obecnie 60 proc. kosztów stanowią opłaty emisyjne.

– Turek i ten rejon pod względem geologicznym ma szczęście, bo występują tu wody geotermalne o odpowiednich parametrach do wykorzystania gospodarczego i to nie tylko energetycznie. To się potwierdziło w czasie wykonania pierwszego otworu. Woda ma korzystne parametry jeśli chodzi o temperaturę – rzędu 78 stopni – mówił wiceminister Krzysztof Galos, główny geolog kraju.

Przedsięwzięcie obejmuje trzy elementy: wykonanie otworu geotermalnego Turek GT-2 – otwór chłonny/zatłaczający; budowę rurociągu łączącego otwór geotermalny (produkcyjny) Turek GT-1 z otworem (chłonnym) Turek GT-2; budowę ciepłowni geotermalnej, z wykorzystaniem wymiennika ciepła oraz sprężarkowej pompy ciepła.

Według MKiŚ, rozwój geotermii jako jednego z odnawialnych źródeł energii jest istotnym celem Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Poszerzenie zasobu opłacalnych w eksploatacji surowców energetycznych oraz intensyfikacja działań w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i zagospodarowywania (eksploatacji) złóż wód geotermalnych oraz ciepła suchych skał, jest jednym z kierunków powstającej Polityki Surowcowej Państwa, która ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało ponadto „Wieloletni Program Rozwoju Wykorzystania Zasobów Geotermalnych w Polsce”. To mapa drogowa rozwoju geotermii do 2040 roku, z perspektywą do 2050 roku.

– Jeżeli mamy przejść przez proces transformacji energetycznej, to nie da się ukryć, że państwo jest tym podmiotem, który musi podawać samorządom rękę, bo często inwestycje, które należy podjąć, wykraczają poza możliwości podmiotów. Rozwój ciepłowni geotermalnych to obszar, który w niektórych miejscach będzie doskonałym uzupełnieniem całego procesu transformacji energetycznej. Jest to gałąź, którą będziemy w Polsce rozwijać – powiedziała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska podczas podpisania umowy.

Źródło: PAP MediaRoom

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *