PROW 2014-2020: Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

, , , , ,
PROW 2014-2020: Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że do 16 maja będą przyjmowane wnioski od rolników w ramach działania “Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”. Wnioskodawcy mogą liczyć na dwie premie.

ARiMR tylko do 16 maja będzie przyjmować wnioski od rolników, którzy wykonali na swoich gruntach zalesienie. W ramach działania “Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020, rolnikom mogą przysługiwać dwie premie.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Głównym celem programu jest zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, działania na rzecz klimatu, doprowadzenie do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz poprawa konkurencyjności rolnictwa. Początkowo na program przeznaczono prawie 14 mld euro. Z czasem zwiększono jego budżet o kolejne 4,5 mld euro.

Co więcej, planowane jest poszerzenie działalności o programy takie jak “Zarządzanie zasobami wodnymi na gruntach rolnych” oraz działania związane z zarządzaniem ryzykiem. “Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” to jedno z przedsięwzięć tego programu, które powinno zainteresować rolników.

Komu przysługuje premia?

Dodatki wypłacane są rolnikom, którzy spełnili cztery warunki dotyczące zalesienia w latach 2015-2021:

  • złożyli wniosek o dotację na zasadzenie drzew,
  • otrzymali informację o spełnieniu wymogów dotyczących wsparcia,
  • dokonali zalesienia,
  • przedłożyli oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z wymogami planu zalesienia razem z potwierdzeniem poświadczonym przez nadleśniczego.

Dodatkowych środków nie otrzymają samorządy terytorialne, organizacje gminne, jednostki powiatów oraz województw.

arimr rolnicy premia na zalesianie 1 • ekoetos.pl

Premia pielęgnacyjna

To coroczna, pięcioletnia płatność wypłacana od dnia złożenia wniosku dotyczącego przyznania pierwszej premii tego rodzaju. Dotyczy ona gruntów, na których rolnicy dokonali zalesienia. Wysokość wypłacanej premii jest indywidualnie ustalana i zależy m.in. od ukształtowania terenu, tendencji do erozji oraz sposobu ochrony sadzonek przed zwierzętami.

Wysokość premii zaczyna się od 794 zł/ha i może dojść nawet do 1 628 zł/ha. Co więcej, rolnicy mogą otrzymać dodatkowe 424 zł/ha, jeśli w objętych przez program latach wykorzystywali środki odstraszające.

Premia zalesieniowa

Premia zalesieniowa przyznawana jest przez 12 lat, poczynając od dnia złożenia wniosku dotyczącego przyznania pierwszej premii zalesieniowej do gruntów. Dotyczy to terenów, które w przeszłości wykorzystywano do prowadzenia działalności rolniczej, a później posadzono na nich lasy. Beneficjenci tej premii dostaną 1 215 zł/ha.

Nabór wniosków

Wnioski przyjmowane są tylko elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), a nie jak wcześniej bezpośrednio przez aplikację eWniosekPlus.

Wnioski można przesyłać do 16 maja 2022 roku. Osoby, które nie zdążą tego uczynić w wyznaczonym terminie, będą miały możliwość nadesłania wniosków do 10 czerwca, ale wówczas przyznane środki zostaną pomniejszone o 1 procent za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Udostępnij artykuł:
FacebookTwitterEmail

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ