, , ,

Ślad węglowy – co to jest i ile emituje statystyczny Polak?

TYTULOWE 2 • ekoetos.plPojęcie śladu węglowego pojawia się coraz częściej. Związane jest z emisją gazów cieplarnianych i ich szkodliwym wpływem na zmiany klimatu. Warto zapoznać się z problemem śladu węglowego, aby wiedzieć, jak go ograniczać.

Co to jest ślad węglowy?

Ślad węglowy (ang. carbon footprint) jest rodzajem śladu ekologicznego, to całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych bezpośrednio lub pośrednio przez aktywność danego człowieka, organizację, wydarzenie lub produkt. Obejmuje emisję dwutlenku węgla, podtlenku azotu, metanu oraz pozostałych gazów szklarniowych, których wpływ na atmosferę jest wyrażany w ekwiwalencie CO2. Pozwala to porównywać emisje różnych gazów na wspólnej skali. Miarą śladu węglowego jest tCO2e – tona ekwiwalentu dwutlenku węgla, np. tona metanu odpowiada 25 tonom CO2e.

W obliczeniach śladu węglowego uwzględnia się emisje gazów cieplarnianych powstających w całym cyklu życia produktu lub usługi. Bierze się pod uwagę wydobycie surowców, produkcję, transport, użytkowanie oraz utylizację

Co zostawia największy ślad węglowy?

Prawie każda działalność człowieka związana jest z emisją śladu węglowego. Największe ilości pozostawia produkcja i konsumpcja energii elektrycznej. Mowa tu o tej pozyskiwanej z paliw kopalnych (węgiel, gaz ziemny, ropa naftowa). Sektor energetyczny odpowiada za 60% emisji gazów cieplarnianych.

Duży udział w emisji śladu węglowego mają także:

  • przemysł budowlany;
  • transport (najmniej ekologiczne są trasy lotnicze na niewielkich odcinkach);
  • wycinka drzew;
  • produkcja sprzętów elektronicznych.

Za osobisty ślad węglowy w największym stopniu odpowiada transport (najmniejsza emisja śladu węglowego to poruszanie się pieszo i na rowerze), energia zużywana w domach i mieszkaniach, a także żywność (największy ślad węglowy w diecie ma czerwone mięso, drób i nabiał).

Ślad węglowy Polaków – ile emitujemy?

Na początku XXI w. globalny trend emisji gazów cieplarnianych wzrósł w porównaniu do trzech poprzednich dekad. Stało się tak w dużej mierze za sprawą Chin i innych państw rozwijających się.

Przy komisji Europejskiej działa Wspólnotowe Centrum Badawcze (ang. Joint Research Centre), które opublikowało raport: „Fossil CO2 and GHG emissions of all world countries 2019”. Według opracowania w 2018 r. każdy mieszkaniec Ziemi odpowiadał za emisję 6,71 ton CO2eq (ekwiwalentu dwutlenku węgla), natomiast mieszkaniec UE za 8,86 ton CO2eq. Według raportu w tym okresie ślad węglowy statystycznego Polaka wynosił 11,15 ton CO2eq (obecnie ok. 10 t CO2eq).

W UE widać spadkową tendencję emisji CO2 na jednego mieszkańca, ale w porównaniu ze średnią światową są one nadal wyższe.

environment 4787978 1280 • ekoetos.pl

Źródło: https://pixabay.com/pl/

Zmniejszenie emisji śladu węglowego – co każdy może zrobić?

Każdy ma wpływ na emisję śladu węglowego i każdy może ją zmniejszyć. Można to zrobić, stosując różne ograniczenia. Oto kilka przykładów:

  •   Ogranicz emisje związane z transportem. Możesz to zrobić, np. wybierając zamiast samochodu transport publiczny, rower lub chodzenie.
  •   Ogranicz emisje związane z ogrzewaniem i ciepłą wodą użytkową. Możesz to zrobić, np. ocieplając dom lub mieszkanie, oszczędzając energię elektryczną i gaz oraz bieżącą wodę.
  •   Ogranicz emisje związane z żywnością. Możesz to zrobić, np. wybierając produkty lokalne i sezonowe, ograniczając spożycie mięsa i przetworów mięsnych.
  •  Ogranicz emisje związane z odpadami. Możesz to zrobić, np. segregując odpady, ograniczając ilość kupowanych produktów i naprawiając, zamiast wyrzucać.

W Internecie bez problemu można znaleźć kalkulatory śladu węglowego. Może właśnie nastał czas na obliczenia i porównanie własnego wyniku ze średnią krajową oraz refleksję nad możliwościami indywidualnej redukcji?

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ