Szczecin z dużym potencjałem geotermalnym

, , ,
Szczecin z dużym potencjałem geotermalnymSpółki PGE, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Geotermia Polska podpisały porozumienie w sprawie rozwoju źródeł geotermalnych w Szczecinie. Wstępne analizy wskazują na duży potencjał geotermalny miasta.

Geotermia to rozwiązanie, które nadal nie cieszy się tak dużą popularnością, jak energia słoneczna czy wiatrowa, ale jej zalety ekonomiczne, jak i ekologiczne są niezaprzeczalne. W obecnej sytuacji politycznej można zauważyć coraz większy nacisk na konieczność uniezależnienia gospodarki od surowców zewnętrznych, zwłaszcza pochodzących ze wschodniej części Europy. Zaczęto więc baczniej przyglądać się innym rozwiązaniom, m.in. możliwości wykorzystania energii geotermalnej, czyli pochodzącej z wnętrza Ziemi.

Warto pamiętać, że geotermia, choć dość kosztowna w pierwszej fazie realizacji projektów, jest nieoceniona jako stabilne, efektywne i ekonomiczne w eksploatacji zeroemisyjne źródło OZE. Co ważne, to źródło zupełnie niekontrowersyjne z punktu widzenia społeczności lokalnej, a perspektywiczne jako źródło ciepła systemowego czy w przyszłości – pod określonymi warunkami – także np. energii elektrycznej, czy rekreacji.

Małgorzata Golińska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Miasto z geotermalnym potencjałem

Po wstępnych analizach przewiduje się, że Szczecin dysponuje sporym potencjałem wykorzystania źródeł geotermalnych. Z tego też powodu PGE Polska Grupa Energetyczna, PGE Energia Ciepła, Geotermia Polska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisały porozumienie o współpracy. Jej celem ma być kontynuacja prac i doprowadzenie do rzeczywistego rozpoznania pokładów geotermalnych i rzeczywistych wydajności technicznych w regionie Szczecina.

Zastosowanie energii geotermalnej w ciepłownictwie przynosi wiele korzyści. Naturalnie gorąca woda będzie pochodzić z odwiertu zlokalizowanego w Szczecinie, a więc jej wydobycie i dystrybucja będzie odbywać się na miejscu. Wykorzystanie wód geotermalnych przyczyni się do rozwoju gospodarczego Pomorza Zachodniego oraz podniesienia jakości życia mieszkańców. Co więcej ciepłownictwo geotermalne nie wyczerpuje się oraz nie zanieczyszcza atmosfery. Jest to bardzo ważne dla ochrony naszego środowiska.

Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski

PGE Energia Ciepła oraz Geotermia Polska chcą utworzyć wspólną spółkę celową, której zadaniem będzie budowa ciepłowni opartej na cieple z wód termalnych z regionu Szczecina, przy wykorzystaniu finansowego wsparcia z NFOŚiGW. Na początek zaplanowane jest przeprowadzenie oceny i analizy potencjału projektu oraz wykonanie pierwszego badawczego otworu, dzięki któremu będzie można zweryfikować uwarunkowania geologiczno-techniczne pod kątem zapotrzebowania przyszłej ciepłowni.

Udostępnij artykuł:
FacebookTwitterEmail

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ