Pozywały kraj za brak walki ze zmianami klimatycznymi. Wygrały

Szwajcarskie Seniorki Klimatyczne pozywają kraj za brak walki ze zmianami klimatycznymi
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok dotyczący zmian klimatycznych

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł na korzyść grupy Seniorek Klimatycznych. We wtorek zapadł spektakularny wyrok. Grupa szwajcarskich aktywistek pozwała rząd za niepodjęcie wystarczających starań w kierunku walki z globalnym ociepleniem klimatu, które zagraża ich zdrowiu i życiu. Była to pierwsza rozprawa w takiej sprawie rozstrzygana w tak wysokiej instancji.

Klima Seniorinnen Schweiz to grupa 2000 aktywistek tworzących organizację, co pozwala na kierowanie pozwów. Walka szwajcarskich aktywistek jest szczególnie ważna i widoczna w kontekście informacji zawartych w Biuletynie Klimatycznym Copernicus Climate Change Service. Zebrane dane mówią o tym, że  marzec 2024 r. to dziesiąty miesiąc z rzędu najcieplejszy w danym miesiącu w rekordzie danych ERA5, począwszy od 1940 r.

O co walczą seniorki klimatyczne

Aktywistki klimatyczne od lat walczą o prawa do życia w świecie bez zagrożeń klimatycznych. Podają, że:

„Zmiany klimatyczne już powodują rozległe szkody. Groźne fale upałów, osuwiska i powodzie staną się normą, jeśli nie podejmiemy natychmiastowych działań. Niezależnie od ustaleń naukowych Szwajcaria, podobnie jak większość innych krajów, nie robi tyle, ile jest konieczne, aby zapobiec takim katastrofom. Ponieważ rządy poprzez swoją bierność naruszają podstawowe prawa, coraz więcej ludzi na całym świecie podaje je do sądu. Stawką jest możliwa do życia przyszłość – bez załamania klimatycznego”. (https://en.klimaseniorinnen.ch/)

Jak twierdzą Seniorki Klimatyczne, starsze kobiety są szczególnie narażone na intensywne i częste fale upałów.

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok

Wyrok w sprawie KlimaSeniorinnen , czyli szwajcarskich Seniorek dla Ochrony Klimatu zapadł we wtorek. Sprawa została rozstrzygnięta aż na poziomie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Aktywistki pozwały szwajcarski rząd o niewystarczające działania w kwestii przeciwdziałania zmianom klimatycznym, a to naraziło kobiety na niebezpieczne dla zdrowia i życia fale upałów.

Przewodnicząca Trybunału – Siofra O’Leary tłumaczyła, że szwajcarski rząd naruszył prawo do życia osobistego i rodzinnego kobiet poprzez zaniedbanie wprowadzania polityki przeciwdziałania zmianom klimatycznym. „Obejmowało to brak kwantyfikacji, poprzez budżet węglowy lub w inny sposób, krajowych ograniczeń emisji gazów cieplarnianych” – stwierdziła.

Wydane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzeczenie może zobligować szwajcarski rząd do zmiany postrzegania zmian klimatu i wymusić na nim realne, przyspieszone działania.

Źródło: https://en.klimaseniorinnen.ch/, https://tvn24.pl/

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *