W Katowicach coraz więcej odpadów segregujemy

Kolorowe pojemniki do segregacji odpadów w Katowicach podkreślają wzrost świadomości ekologicznej.
Segregacja Odpadów w Katowicach - Jak Poprawnie Segregujemy Śmieci

Chociaż szklane butelki wyrzucamy do zielonego pojemnika, to potłuczona szklanka powinna wylądować już w odpadach zmieszanych. Coraz lepiej radzimy sobie z sortowaniem odpadów, co potwierdza Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Jednocześnie podkreśla, że nie możemy na tym poprzestać. Światowy dzień recyklingu, który obchodzimy 18 marca, to świetna okazja do promowania wiedzy o tym, jak istotne jest odzyskiwanie surowców.

Dlaczego recykling jest w dzisiejszych czasach ważny, nie trzeba nikogo przekonywać. Jego celem jest przetworzenie odpadów, które wyprodukowaliśmy i wprowadzenie ich znowu do obiegu w postaci nowych produktów. Jest to metoda ochrony środowiska naturalnego, dzięki której możemy zmniejszyć zużycie i produkcję surowców.

Mieszkańcy Katowic segregują odpady

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej porównało dane za rok 2022 i 2023. Mieszkańcy segregują coraz więcej odpadów – choć ogólna masa śmieci zebranych przez służby była podobna, to mieszkańcom udało się wyselekcjonować więcej odpadów w danych frakcjach. W 2022 r. było to 94 471,7 ton, a w 2023 r – 94 517,6 ton. W prawie każdej grupie odpadów w zeszłym roku zebrano więcej niż rok wcześniej – plastiku odebrano w 2023 r. 7508,5 ton w porównaniu z 6757,9 ton w 2022 r., papieru 4885,3 ton w 2023 r., a w 2022 r. było to 4666,5 ton. Gabarytów zebrano w 2023 r. 4721,9, a w 2022 r. było to 4270,2 ton. Duży wzrost zanotowały odpady bio – z 7722,1 w 2022 r. do 9613,7 ton w 2023 r. Jedynie szkła zebrano mniej – w 2022 r. było to 4915,1, a w 2023 r. 4812,7 ton. Masa zmieszanych odpadów spadła z 66 139,9 ton w 2022 r. do 62 975,4 ton w 2023 r.

Szkło to nie taki prosty odpad

Niewielki, ale jednak spadek masy odebranego szkła można wiązać ze wzrastającą świadomością ekologiczną. Wydaje się, że jeśli coś jest zrobione ze szkła, to można to wyrzucić do zielonego pojemnika. Jednak nie każde szkło nadaje się do ponownego przetworzenia. Do zielonego pojemnika wrzucamy szkło opakowaniowe – czyli butelki i słoiki, a także opakowania szklane po kosmetykach. Nie powinny z kolei trafiać tu np. zbite szklanki, lustra, szyby samochodowe, klosze szklane, znicze. Wynika to z różnych temperatur topnienia. Te odpady wyrzucamy do pojemnika czarnego. Możemy je także przywieźć do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów. Warto pamiętać o tych kilku zasadach, ponieważ do przetwarzania szkła zużywa się mniej energii niż jest potrzebne do przetworzenia surowców do produkcji zupełnie nowego produktu.

Kilka rad, jak pomóc środowisku

Chociaż liczby pokazują, że mieszkańcy Katowic rozumieją potrzebę segregowania odpadów, nie można na tym poprzestać. Warto na co dzień wdrażać ekologiczne zachowania. Przede wszystkim podczas codziennych zakupów warto się zastanowić, czego tak naprawdę potrzebujemy i nie kupować na zapas. Dobrze także unikać jednorazowych opakowań, a na zakupy lepiej jest iść z własna torbą wielorazowego użytku. Najważniejszym punktem jest jednak segregowanie odpadów na podstawowe frakcje – papier, szkło, bio, metale i tworzywa sztuczne. Dzięki temu dużą część surowców można odzyskać. Trzeba też pamiętać o specjalnych śmieciach, które należy oddawać do wyspecjalizowanych punktów – to m.in. sprzęt elektroniczny, leki, odpady wielkogabarytowe. W Katowicach są cztery punkty, które przyjmują takie odpady – przy ul. Bankowej, Zaopusta, Obroki i Milowickiej. Posegregowane odpady trafiają do Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów, gdzie odzyskiwane są z nich surowce, które potem mogą zostać przerobione na nowe produkty. Szczególnie warto ograniczyć odpady z tworzyw sztucznych, ponieważ np. plastikowe butelki mogą się rozkładać nawet 500 lat, a torby foliowe 300 lat. Natomiast z plastikowych butelek można produkować nowe ubrania, które jakością nie różnią się od tych wyprodukowanych z nowo pozyskanych surowców. Puszki aluminiowe także rozkładają się kilkaset lat, ale mają tę przewagę w recyklingu, że można je poddawać temu procesowi nieskończoną ilość razy. Podobnie opakowania szklane – one również mogą być wielokrotnie przetwarzane.

Odpady, które są posegregowane, mogą zostać poddane różnym procesom recyklingu, w zależności od tego, co może z nich powstać. Możemy odzyskiwać materiały z odpadów, a także przetwarzać je w taki sposób, aby powstały nowe produkty o innych właściwościach fizykochemicznych niż pierwotne odpady. W innych procesach możemy uzyskiwać produkty o podobnych właściwościach jak odpady, które poddajemy procesowi. Ważny jest również recykling organiczny, który wykorzystuje mikroorganizmy do tworzenia materii organicznej – czyli popularnego kompostu, który pomaga roślinom we wzroście.

Wszyscy dziś zdajemy sobie sprawę, że recykling i segregowanie odpadów są ważne. Dążymy do tego, aby co roku zwiększać ilość odpadów, które są posegregowane i gotowe do dalszego przetwarzania. Jako MPGK staramy się upowszechniać tę wiedzę wśród mieszkańców – m.in. przez nasze social media, organizujemy także warsztaty dla dzieci. Inwestujemy w infrastrukturę – latem ubiegłego roku podpisaliśmy umowę na dofinansowanie modernizacji linii sortowniczej odpadów zbieranych selektywnie, co pozwoli nam zwiększyć przepustowość instalacji – podsumowuje Damian Stępień, dyrektor ds. administracyjno-organizacyjnych w MPGK Katowice.

Opracowanie: Katowicka Agencja Wydawnicza

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *