Wciąż można składać wnioski do programu LIFE 2021-2027

, ,
Logo programu LIFE na tle lasuJeszcze do 29 lipca 2022 roku możliwe jest złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach europejskiego programu LIFE, wspierającego proekologiczne działania na rzecz środowiska.

Program LIFE na lata 2021–2027 działa w dwóch obszarach związanych z ochroną przyrody: „Środowisko” – z naciskiem na różnorodność biologiczną i udział w tym gospodarki zamkniętej; oraz „Działania na rzecz klimatu” – skupiające się na udziale odnawialnych źródeł energii i łagodzeniu zmian klimatu. Ogólnym założeniem programu jest podejmowanie działań polepszających środowisko, usprawniających przejście na odnawialne źródła energii oraz przeciwdziałających niszczeniu naturalnych ekosystemów.

Budżet aktualnego programu wynosi aż 5,4 mld euro. Dofinansowanie z programu LIFE standardowych projektów wynosi do 60% wartości kosztów, jednak może wzrosnąć do 75%, gdy mowa o projektach przyrodniczych, związanych z ratowaniem zagrożonych ekosystemów.

Aplikować może każda osoba prawna, firma i instytucja zarejestrowana w jakimkolwiek kraju członkowskim Unii Europejskiej.

Nabór ciągły wniosków trwa od 16 marca do 29 lipca 2022 roku, uruchomione są natomiast 3 etapy składania związane z poszczególnymi tematykami.

Szczegóły i ogłoszenia związane z programem LIFE, jak i całą procedurą aplikacyjną można znaleźć na dedykowanej stronie Agencji CINEA.

Udostępnij artykuł:
FacebookTwitterEmail

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ