Wody Polskie przypominają o proretencyjnych zmianach w Prawie wodnym

, , , , , ,
Wody Polskie przypominają o proretencyjnych zmianach w Prawie wodnym

PGW Wody Polskie przypominają rolnikom o zmianach, jakie zaszły w Prawie wodnym pod kątem systemów melioracyjnych. Wprowadzone ułatwienia mają zachęcić rolników do retencjonowania wody na własnej ziemi.

W dobie zmian klimatycznych, których wynikiem coraz częściej są powodzie i susze, racjonalna gospodarka wodna przeciwdziałająca tym zjawiskom jest szczególnie istotna. Problem niedoborów wody, ale również podtopień to ogromne wyzwanie dla gospodarstw rolnych. Z tego powodu należy dążyć do ułatwienia działań proretencyjnych w rolnictwie.

Działania retencyjne w rolnictwie

Tegoroczne zmiany w Prawie wodnym to m.in. ułatwienie dla rolników pod kątem przebudowy systemów melioracyjnych. W wyniku zmian w przepisach przebudowa rowów w celu zatrzymywania wody oraz obiektów drenarskich w celu hamowania odpływu wody nie wymaga żadnych zgłoszeń i pozwoleń. Wystarczy powiadomić właściwy dla lokalizacji gospodarstwa zarząd zlewni Wód Polskich. Nie wymaga się również zgłoszeń i pozwoleń w związku z zatrzymywaniem wody w rowach oraz hamowaniem odpływu wody z obiektów drenarskich.

Jak podkreślają Wody Polskie, działania z zakresu retencji korytowej pozwalają na skuteczne przeciwdziałanie skutkom suszy rolniczej, zwiększanie retencji glebowej na gruntach ornych i przyczyniają się do zwiększenia plonów.

Łatwiejsza budowa stawów

Śródpolne stawy i oczka wodne to istotny element obszarów wiejskich. Poza oczywistymi korzyściami związanymi z ochroną zasobów wodnych, zbiorniki tego typu mają ogromne znaczenie dla poprawy mikroklimatu i zachowania bioróżnorodności.

Zmiana przepisów w Prawie wodnym umożliwia wykonanie stawu o powierzchni nieprzekraczającej 5000 m2 oraz głębokości nieprzekraczającej 3 metrów od naturalnej powierzchni terenu bez pozwolenia wodnoprawnego. Wystarczy wysłać zgłoszenie do właściwego nadzoru wodnego Wód Polskich. Staw może być napełniany wyłącznie wodami opadowymi, roztopowymi lub gruntowymi i służyć celom retencyjnym.

Wody Polskie przypominają o proretencyjnych zmianach w Prawie wodnym

Proretencyjne inwestycje

W sierpniu ubiegłego roku Komisja Europejska zatwierdziła strategiczną zmianę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. Zostało dzięki temu rozszerzone wsparcie na inwestycje związane z rozwojem i modernizacją rolnictwa i leśnictwa w ramach operacji “Zarządzanie zasobami wodnymi”.

Wody Polskie są beneficjentem tego instrumentu. We współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) będą realizować zadania dążące do zwiększenia retencji korytowej w zlewniach rolniczych. Do 2025 roku zaplanowanych do realizacji jest około 250 zadań inwestycyjnych i niemal 300 zadań utrzymaniowych na łączną kwotę ponad 750 mln złotych.

Całkowity budżet dla operacji “Zarządzanie zasobami wodnymi” wynosi ponad 215 mln euro. Jak podają Wody Polskie, pierwsze nabory mogą zostać ogłoszone już w drugim kwartale 2022 roku.

Źródło: PGW Wody Polskie

Udostępnij artykuł:
FacebookTwitterEmail

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ