Zielony Ład: UE inwestuje ponad 110 mln euro w projekty LIFE

, , , , , , , , , , , ,
Zielony Ład: UE inwestuje ponad 110 mln euro w projekty LIFE

UE inwestuje ponad 110 mln euro w projekty LIFE na rzecz ochrony środowiska i klimatu w 11 krajach wspólnoty, m.in. w Polsce.

Komisja Europejska poinformowała o nadchodzących inwestycjach w projekty związane z programem LIFE na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Środki o łącznej wartości ponad 110 mln euro zostaną przeznaczone na wsparcie ekologicznych projektów w 11 krajach UE (m.in. w Polsce). Projekty mają się przyczynić do ekologicznej odbudowy gospodarki po pandemii i wesprzeć realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

Projekt w Polsce będzie się skupiać na działaniach poprawiających jakość powietrza na Śląsku, który jest uznawany za jeden z najbardziej zanieczyszczonych regionów w Europie. W tym celu domowe urządzenia grzewcze zostaną zastąpione bardziej ekologicznymi odpowiednikami. Ma to pomóc w realizacji unijnych celów w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz planu działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń.

Jak podkreśla wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu Frans Timmermans: „Jeśli chodzi o kryzys w dziedzinie klimatu, bioróżnorodności i zanieczyszczenia środowiska, nie mamy czasu do stracenia. Program LIFE zapewnia bezpośrednie wsparcie projektom w całej UE oraz umożliwia ochronę i odbudowę przyrody w całych krajach i regionach. Przyroda jest naszym największym sojusznikiem – musimy o nią dbać, tak aby ona mogła też zadbać o nas”.

Projekty zintegrowane pozwalają na łączenie dodatkowych unijnych źródeł finansowania, jak również finansowania krajowego i inwestycji sektora prywatnego. Oczekuje się, że 11 projektów przyciągnie łącznie ponad 10 mld euro z funduszy uzupełniających, co znacznie pomnoży przydzielone dzisiaj środki i pozwoli na realizację realnych zmian.

Źródło informacji: Komisja Europejska

Udostępnij artykuł:
FacebookTwitterEmail

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ