Jako pierwsi postanowiliśmy stworzyć wyszukiwarkę cen wywozu odpadów w Polsce. W Naszej bazie znajdują się wszystkie gminy, a dzięki wyszukiwarce mogą Państwo nie tylko sprawdzić ceny za wywóz śmieci w swoim mieście, ale również porównać ceny wywozu w całym województwie, powiecie lub innych miastach o podobnej wielkości.

Porównywarka opłat za wywóz śmieci w gminach

Wyszukaj według nazwy:

lub skorzystaj filtrów:

Sortuj:

Alfabetycznie (rosnąco) Alfabetycznie (malejąco) Wg populacji (rosnąco) Wg populacji (malejąco)
Rozwiń wszystko

Dane w Twojej gminie są nieaktualne?

Opłata śmieciowa

Opłata śmieciowa, znana również jako opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest obowiązkową opłatą nałożoną na gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa za usługi związane z wywozem i zagospodarowaniem odpadów. Jest to kluczowy element systemu gospodarki odpadami, którego celem jest nie tylko finansowanie odbioru i przetwarzania odpadów, ale także promowanie odpowiedzialnych zachowań ekologicznych i redukcja ilości generowanych odpadów.

W każdej gminie ustalana jest opłata za wywóz śmieci, którą ponoszą mieszkańcy. Wysokość stawek może się znacząco różnić między poszczególnymi gminami ze względu na zróżnicowane koszty systemu gospodarowania odpadami, utrzymania miejsc typu PSZOK czy też obsługi administracyjnej. Również liczba mieszkańców oraz ilość wytwarzanych przez nich odpadów ma znaczenie.

Metody naliczania opłat

Stawki za wywóz śmieci mogą być ustalane na podstawie kilku metod:

  • od liczby mieszkańców, którzy faktycznie zamieszkują daną nieruchomość,
  • od powierzchni zamieszkanej nieruchomości,
  • od ilości zużytej wody,
  • od całego gospodarstwa (stawka ryczałtowa).

Gminy mogą wybrać tylko jeden sposób naliczania opłat albo zastosować kilka metod, np. w zależności od rodzaju zabudowy (jednorodzinna lub wielorodzinna), terenu (miejski lub wiejski) czy też liczby mieszkańców w wybranej nieruchomości.