EEA: zagrożenia klimatyczne rosną w całej Europie

EEA: zagrożenia klimatyczne rosną w całej EuropieEuropejska Agencja Środowiska przygotowała nowe sprawozdanie zawierające zaktualizowany przegląd zmieniających się zagrożeń klimatycznych w różnych regionach Europy.

Niezaprzeczalnym faktem jest, że na świecie zachodzą zmiany klimatyczne, a jednym ze skutków jest występowanie gwałtownych zjawisk pogodowych. Należy przygotować się zarówno na fale upałów, susze i niekontrolowane pożary, ale również na intensywne opady, wylewanie rzek i powodzie. Z tego powodu konieczne są rzetelne informacje, które pomogą ocenić zagrożenia klimatyczne i odpowiednio się do nich przygotować.

Raport EEA: zagrożenia klimatyczne w Europie

Europejska Agencja Środowiska (EEA) przygotowała nowe, interaktywne sprawozdanie „Zmieniające się zagrożenia klimatyczne w Europie„, które przedstawia, jakiego rodzaju zagrożeń można się spodziewać w poszczególnych rejonach Europy. W raporcie wyodrębnionych zostało kilka typów zagrożeń związanych z temperaturami, opadami, wiatrami, śniegiem i lodem, regionami przybrzeżnymi oraz wodami morskimi i oceanami.

  • EEA przewiduje, że w całej Europie stale będzie wzrastać średnia temperatura, a w jeszcze szybszym tempie będą się podnosić temperatury skrajnie wysokie. Ponadto Europejczycy muszą się przygotować na coraz częstsze fale upałów z towarzyszącymi im intensywnymi opadami.
  • Europa Północna może się spodziewać częstszych opadów w ciągu roku, w tym ulewnych deszczów, ale ryzyko suszy będzie niższe. W Europie Środkowej lato będzie mniej obfite w opady, ale mogą mu towarzyszyć skrajne zjawiska pogodowe, od intensywnych ulew i powodzi rzecznych po pożary i susze. Z kolei w Europie Południowej przewiduje się mniej opadów deszczu, ale zagrożenie suszami i pożarami prawdopodobnie wzrośnie.
  • Średnia prędkość wiatrów w Europie nie powinna znacząco się zmienić. Sztormy i huragany mogą jednak nabrać intensywności i występować częściej, szczególnie w Europie Północnej i Środkowej.
  • Częstotliwość opadów śniegu będzie mniejsza w środkowej i południowej części Europy. Na terenie całego kontynentu przewidywane jest zmniejszenie obszarów pokrywy śnieżnej.
  • W większości europejskich regionów przybrzeżnych należy się spodziewać wzrostu średniego i skrajnego poziomu mórz. Wyjątek stanowi północny obszar Morza Bałtyckiego, gdzie poziom lądu nadal się podnosi.
  • Ponadto przewiduje się, że zarówno oceany, jak i morza w całej Europie osiągną wyższe temperatury i poziom kwasowości.

Pełna treść raportu w języku angielskim znajduje się na stronie EEA.

Źródło informacji: Europejska Agencja Środowiska

Udostępnij artykuł:
FacebookTwitterEmail

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ