Powstanie Społeczny Fundusz Klimatyczny z budżetem 50 mld zł

Powstanie Społeczny Fundusz Klimatyczny z budżetem 50 mld zł na inwestycje w energetykę
Powstanie Społeczny Fundusz Klimatyczny z budżetem 50 mld zł na inwestycje w energetykę Fot. https://pixabay.com/

Społeczny Fundusz Klimatyczny jest nowym narzędziem finansowym państw przechodzących transformację energetyczną, pozwalającym na wyrównanie szans ekonomicznych. Będzie wspierał rodziny i inwestycje Polaków, zapobiegając ubóstwu energetycznemu.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przyjęta przez Sejm 15 maja br., po wejściu w życie, da podstawy do wdrażania Społecznego Funduszu Klimatycznego. Pomoże on gospodarstwom domowym, małym przedsiębiorstwom i użytkownikom transportu, najbardziej narażonym na ubóstwo energetyczne.

Nowe narzędzie finansowe

Uchwalone przez Sejm zmiany do ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju przyczynią się nie tylko do usprawnienia finansowania inwestycji w części pożyczkowej Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), ale również dadzą Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej podstawę do koordynacji wdrażania Społecznego Funduszu Klimatycznego.

– Jest to nowe narzędzie finansowe pozwalające na ekonomiczne wyrównanie szans poszczególnych państw przechodzących transformację energetyczną, zgodnie z zamiarem Unii Europejskiej – informuje MFiPR.

– Społeczny Fundusz Klimatyczny to fundusz, z którego będą finansowane kolejne inwestycje, a przede wszystkim będzie finansowane wsparcie, aby ubóstwo energetyczne w czasie przejściowym transformacji energetycznej nie dotknęło Polaków. Ten Fundusz jest skokiem w przyszłość dla polskiej gospodarki. W zasadzie można powiedzieć, że to jest takie kolejne KPO, aczkolwiek z mniejszym budżetem – powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

50 mld zł na inwestycje w energetykę

– Środki finansowe z tego przedsięwzięcia wyniosą 50 mld zł. Będziemy z nich finansować okres przejściowy, pomiędzy tym co mamy, czyli przestarzałą, niewydolną energetykę, a tym, co powinniśmy mieć, czyli nowoczesnym, czystym, tanim i opłacalnym dla konsumentów i polskiej gospodarki systemem energetycznym – mówiła minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

– W tym czasie jest bardzo potrzebne wsparcie dla tysięcy rodzin, abyśmy mogli sobie powiedzieć, że prawo do ciepła jest prawem człowieka. I temu służą środki z funduszu, które będą uruchomione od 2026 r. – wyjaśniła minister.

Nowa regulacja MFiPR

Nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju umożliwi m.in. podpisywanie umów o objęcie przedsięwzięć wsparciem z KPO oraz rozliczania się z wykonawcami w walucie euro. Zwiększy to zainteresowanie środkami z części pożyczkowej KPO, szczególnie w przypadku planowanej inwestycji w zakresie budowy morskich elektrowni wiatrowych (inwestycja z budżetem 4,7 mld euro).

Ustawa ma również umożliwić instytucjom zaciąganie zobowiązań do wysokości limitu środków wskazanego w ustawie budżetowej na dany rok. Usprawni to realizację inwestycji, likwidując ryzyko, że zainteresowane instytucje nie będą zawierały umów inwestycyjnych, dopóki nie pozyskają fizycznie środków finansowych na ten cel.

Finansowanie inwestycji wodorowych

Regulacja ma też na celu umożliwienie finansowania inwestycji wodorowych z umów z ostatecznymi odbiorcami wsparcia, a także tych realizowanych bezpośrednio przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków przekazywanych bankowi wypłatą z PFR, na zlecenie instytucji odpowiedzialnej za realizację inwestycji.

W ramach KPO Polska ma otrzymać 59,8 mld euro (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z celami UE znaczna część budżetu KPO ma zostać przeznaczona na cele klimatyczne (46,6 proc.), transformację cyfrową (21,3 proc.), a także na reformy socjalne (22,3 proc.).

Źródło: MFiPR

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *