Eksperyment na hałdach

Eksperyment na hałdach
© Tauron Polska Energia

Spółka Tauron Wydobycie została wyróżniona za testowanie nowych sposobów rekultywacji i zazielenienia hałd w ramach międzynarodowego, proekologicznego projektu Recovery.

Od dwóch lat na hałdzie odpadów udostępnionych przez Zakład Górniczy Janina (należący do spółki Tauron Wydobycie) w małopolskim Lubiążu prowadzony jest eksperyment mający na celu opracowanie technik wykorzystania odpadów z elektrowni i kopalń.

Na powierzchni 4 tysięcy metrów kwadratowych testowane są różnorodne mieszanki gleby oraz rośliny, które z powodzeniem mogą zamienić składy pokopalnianych odpadów w tereny zielone. Największym wyzwaniem jest neutralizacja kwasowych pozostałości odpadów górniczych w glebie. Uzyskane w Libiążu wyniki badań będą służyły przy rekultywacji podobnych wysypisk i terenów poprzemysłowych w innych częściach kraju.

Pozyskana wiedza praktyczna pozwoli wypracować odpowiednie metody inicjowania zbiorowisk roślinnych na terenach zdegradowanych działalnością przemysłową, przywracając nieużytki środowisku. Priorytetem będzie wytworzenie ekosystemów o wysokim potencjale do pełnienia funkcji przyrodniczych i rekreacyjnych.

Tauron Polska Energia

Podobne poletka doświadczalne powstały na terenie Czech, Niemiec i Hiszpanii w ramach międzynarodowego projektu Recovery, który ma na celu zwiększenie efektywności procesu rewitalizacji terenów zdegradowanych działalnością górniczą.

Źródło informacji i zdjęcia: Tauron Polska Energia

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *