KE: Polska nadal nie spełnia wymogów dotyczących oczyszczania ścieków

KE: Polska nadal nie spełnia wymogów dotyczących oczyszczania ścieków

Komisja Europejska skierowała dziś do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce w związku z nieprzestrzeganiem dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Wspomniana dyrektywa (91/271/EWG) zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia, aby aglomeracje miejskie przestrzegały zasad odpowiedniego odbioru i oczyszczania ścieków, eliminując lub ograniczając w ten sposób wszystkie niepożądane skutki, jakie się z nimi wiążą przy ich uwalnianiu do jednolitych części wód.

Jak podaje KE, „ponad 1000 aglomeracji w Polsce nie posiada systemu zbierania ścieków komunalnych, co oznacza, że ścieki są odprowadzane bezpośrednio do rzek, mórz lub jezior bez oczyszczania. […] Ponadto w 415 aglomeracjach, w których ścieki są odprowadzane na obszarach wrażliwych, Polska nie zapewniła bardziej rygorystycznego oczyszczania zgodnie z wymogami dyrektywy”.

Komisja potwierdza, że mimo dotychczasowych wezwań oraz wsparcia finansowego, polskie władze nie poczyniły wystarczających postępów, w związku z czym postanowiono skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Źródło informacji: Komisja Europejska

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *