Walka z deficytem wodnym wschodniej Wielkopolski

,
Walka z deficytem wodnym wschodniej WielkopolskiWspółpraca Wód Polskich, ZE PAK S.A. oraz samorządów wielkopolskich pozwoli na adaptację rejonów narażonych na deficyty wodne do częstych suszy i powodzi. Program zakłada aż 25 zadań odbudowy zasobów w ciągu 5 lat.

Z uwagi na niekorzystną sytuację wodną regionów wschodniej Wielkopolski (odwodnienia górnicze, wzmożony pobór wód, regulacje koryt rzecznych) jest ona narażona na niekorzystne czynniki występowania susz. Dlatego zawiązano współpracę mającą na celu wdrożenie specjalnych działań naprawczych dla polepszenia sytuacji hydrologicznej regionu. 22 kwietnia 2022 roku rozpoczęła się współpraca zrzeszająca PGW Wody Polskie, ZE PAK S.A. i lokalne samorządy.

Program naprawczy zaplanowany jest na 5 lat, zakłada wykonanie aż 25 zadań i skupiony jest na trzech obszarach: zwiększeniu retencji zlewni rolniczych, rozwojowi retencji dla przeciwdziałania suszy oraz budowie zbiorników retencyjnych. Plan zakłada m.in. stworzenie farm fotowoltaicznych zasilających tworzone infrastruktury.

Według założeń skutkiem programu będzie zwiększenie retencji o blisko 1 mld m3 dla obszaru około 3000 km2. Najpóźniejszy termin wykonania wszystkich zadań przypadłby na 2028 rok w rejonie konińskim, zaś do końca 2026 w rejonie tureckim.

Źródło: PGW Wody Polskie

Udostępnij artykuł:
FacebookTwitterEmail

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ