KE wzywa Polskę do przestrzegania unijnych przepisów ws. odpadów

KE wzywa Polskę do przestrzegania unijnych przepisów ws. odpadów

Komisja Europejska wzywa Polskę do wypełnienia zobowiązań wynikających z dyrektywy w sprawie składowania odpadów. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może być skierowana do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Głównym celem przyjętej w 1999 roku dyrektywy w sprawie składowania odpadów (Dyrektywa 1999/31/WE) jest ustalenie wymagań, które będą zapobiegać negatywnym dla ludzi i środowiska skutkom niewłaściwej organizacji składowisk. Państwa członkowskie były zobowiązane do zamknięcia składowisk niespełniających wymogów dyrektywy do lipca 2009 roku. Część z nich nie spełniła tego obowiązku.

W marcu 2019 roku Polska została wezwana przez Komisję Europejską do usunięcia uchybień poprzez zamknięcie i rekultywację sześciu składowisk komunalnych. Nasz kraj do tej pory nie wywiązał się z tego zadania, dlatego KE podjęła decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii. Polska ma teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i podjęcie niezbędnych działań. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *