Marzenia UE o wyższym wskaźniku recyklingu pieśnią dalekiej przyszłości?

Marzenia UE o wyższym wskaźniku recyklingu pieśnią dalekiej przyszłości?

Najnowszy raport Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) wskazuje, że realizacja unijnych celów odpadowych może wymagać wzrostu recyklingu powyżej zakładanych wartości.

Unia Europejska zobowiązała państwa członkowskie do osiągnięcia 60-procentowego poziomu recyklingu odpadów komunalnych i o połowę mniejszej produkcji odpadów nienadających się do odzysku. Takie cele mają być zrealizowane do roku 2030.

Według najnowszych danych w 2020 roku około 48% odpadów komunalnych zostało poddanych recyklingowi. Jak zauważa EEA, jeśli tendencja coraz większej ilości wytwarzanych odpadów będzie się utrzymywać, to spełnienie założeń UE będzie wymagało podniesienia docelowego wskaźnika recyklingu do około 72%. Może to być jednak niemożliwe do osiągnięcia bez poważnych zmian w systemach zbierania i segregowania odpadów.

Drugim rozwiązaniem jest zredukowanie wytwarzanych odpadów resztkowych o około jedną trzecią. Pomóc w tym mogą proponowane przez Komisję Europejską nowe przepisy, których celem jest uczynienie towarów na rynku energooszczędnymi i bardziej przyjaznymi dla środowiska.

Z pełną treścią raportu (w języku angielskim) można się zapoznać pod tym linkiem.

Źródło: Europejska Agencja Środowiska

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *