MKiŚ zapowiada nowy projekt w sprawie ROP

MKiŚ zapowiada nowy projekt w sprawie ROP

Podczas wczorajszego posiedzenia senackich komisji środowiska i rolnictwa została podana informacja o przygotowywanym nowym projekcie dotyczącym rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

W poniedziałek odbyło się posiedzenie Komisji Środowiska oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas którego omawiano realizację nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579). W trakcie spotkania senatorowie zapytali m.in. o zmiany w systemie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP).

Rozszerzona odpowiedzialność producenta

Rozszerzona działalność producenta (ROP) to mechanizm rządzący systemami gospodarowania niektórymi odpadami, m.in. odpadami opakowaniowymi, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, zużytymi bateriami i akumulatorami czy pojazdami wycofanymi z eksploatacji.

ROP zobowiązuje producentów do stworzenia i sfinansowania systemu zbierania i zagospodarowania powstających odpadów. Z tego powodu na przykład, kiedy kupujemy nowy duży sprzęt (lodówkę albo pralkę), sklep ma obowiązek nieodpłatnie przyjąć od konsumenta stary sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tę samą funkcję.

Prace nad projektem ustawy

Joanna Darska, zastępca dyrektora departamentu gospodarki odpadami w resorcie klimatu i środowiska, potwierdziła w poniedziałek, że trwają prace nad projektem ustawy wprowadzającej zmiany w systemie ROP i jest on już po etapie konsultacji społecznych. Jak przyznała, w ich trakcie pojawiło się bardzo dużo uwag, a nowy projekt uwzględni te, które będą przyjęte w ramach zgłoszonego systemu.

Dwie inne ustawy zmieniające ROP

W trakcie swojej wypowiedzi Darska podkreśliła, że resort klimatu i środowiska pracuje jeszcze nad dwoma innymi projektami ustaw, które modyfikują system ROP. Pierwszym z nich jest projekt ustawy transponującej przepisy unijnej dyrektywy SUP (single-use plastic) o jednorazowych produktach z tworzyw sztucznych. Drugim jest projekt ustawy dotyczący wprowadzenia systemu kaucyjnego.

Legislacyjnie jest to bardzo skomplikowane” – podkreśla przedstawicielka MKiŚ. „Tak naprawdę trzy te ustawy modyfikują i zmieniają zakres jednej ustawy – to jest ustawy o opakowaniach i gospodarce opakowaniami. Z tego względu, biorąc pod uwagę techniki prawodawcze, pewna kolejność musi być zachowana.

Retransmisję posiedzenia można obejrzeć pod tym linkiem.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *