Poznań kontynuuje walkę z azbestem

Poznań kontynuuje walkę z azbestem

Urząd Miasta Poznań ogłosił rozpoczęcie kolejnej edycji miejskiego programu usuwania azbestu. Do końca kwietnia mieszkańcy mogą składać wnioski w Wydziale Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP.

Do 29 kwietnia poznański ratusz będzie przyjmował od mieszkańców wnioski o usunięcie z ich nieruchomości wyrobów zawierających azbest. To kolejna już edycja specjalnego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Poznania na lata 2021-2032”, w ramach którego władze miasta zapewniają sfinansowanie demontażu, zapakowania, transportu i likwidacji azbestu.

W realizację przedsięwzięcia będzie zaangażowany wykonawca wybrany przez ratusz w drodze przetargu, a samorząd pokryje sto procent kosztów wykonanych przez niego prac. Środki na sfinansowanie tego zadania pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Poznaniu.

Program od początku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta. Według danych z Urzędu, w ramach ubiegłorocznej edycji udało się usunąć ponad 323 tony wyrobów zawierających szkodliwy azbest z 272 lokalizacji w Poznaniu.

Ze szczegółami na temat programu można się zapoznać na stronie internetowej: poznan.pl/azbest/.

Źródło informacji i zdjęcia: Urząd Miasta Poznań

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *