Program Czyste Powietrze przebojem WFOŚiGW w Opolu

Program Czyste Powietrze przebojem WFOŚiGW w Opolu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przedstawia programy cieszące się największą popularnością w województwie opolskim. Wśród nich znajdują się projekty takie jak „Czyste Powietrze” czy „Agroenergia”.

Czyste Powietrze w województwie opolskim

Według danych z początku kwietnia bieżącego roku, największym powodzeniem wśród programów obecnie prowadzonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Opolu cieszy się kontynuacja rozpoczętego w 2018 roku projektu „Czyste Powietrze”. Jego celem jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę nieekologicznych pieców na nowoczesne źródła ciepła.

Opolskie pozbywa się azbestu

Kolejnym działaniem realizowanym przez opolski WFOŚiGW jest ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. W ramach programu współfinansowane są przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

Wnioski w ramach tego naboru składają gminy, związki międzygminne i powiaty działające na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na jej terenie. Nabór wniosków trwa do 30 listopada 2022.

Regeneracja opolskich gleb

Do rolników i właścicieli gruntów zaadresowano ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. W ramach projektu rolnicy z terenu województwa opolskiego mogą uzyskać dofinansowanie w postaci dotacji na zakup:

  • wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. (Dz.U. 2010 nr 183 poz. 1229) oraz
  • środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów.
wfosigw opole programy rolnictwo | ekoetos.pl

Agroenergia w opolskim rolnictwie

Ostatnim z programów, na które uwagę naszego portalu zwrócili pracownicy opolskiego WFOŚiGW jest Program Priorytetowy Agroenergia. Jego celem jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

Program realizowany jest w naborze ciągłym do 2027 roku lub do wyczerpania przeznaczonych na niego środków. Program skierowany jest do:

  • osób fizycznych będących właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne oraz
  • osób prawnych będących właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Więcej informacji na temat aktualnych programów w województwie opolskim znajduje się na stronie WFOŚiGW w Opolu.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *