Tony nielegalnych śmieci zatrzymane w Świecku

Tony nielegalnych śmieci zatrzymane w Świecku

Funkcjonariusze Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali nielegalnie przewożone odpady. Elektrośmieci z Danii miały trafić do polskiego odbiorcy nieposiadającego wymaganych pozwoleń.

Na przejściu granicznym w Świecku funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali transport ponad 23 ton nielegalnych odpadów, które chciano przywieźć z Danii do województwa dolnośląskiego.

Podczas kontroli ładunku okazało się, że w transporcie znajdują się głównie elektrośmieci. Przewoźnik zapewniał kontrolujących, że nie wiedział o konieczności zgłoszenia transportu odpadów w systemie SENT. Co więcej, także potencjalny odbiorca śmieci nie znajdował się w bazie podmiotów mających upoważnienie do przyjmowania tego typu odpadów.

Postępowanie administracyjne wskaże, jaki los spotka odpady, które mogą być zwrócone do pierwotnego właściciela lub zutylizowane w Polsce na jego koszt. Odbiorca i przewoźnik musi liczyć się z wysokimi karami pieniężnymi.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *