Wsparcie dla rolników poszkodowanych przez gwałtowną pogodę

Pole pszenicy, nad którym rozpościera się ciemna burzowa chmura

Od 16 do 30 czerwca 2022 roku rolnicy będą mogli złożyć wniosek o udzielenie pomocy finansowej jako rekompensatę za zniszczenia spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Można ubiegać się nawet o 1000 zł za uszkodzony hektar powierzchni.

Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) udzieli wsparcia producentom rolnym, którzy w swoich uprawach ponieśli szkody wywołane niekorzystnymi i gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, a także naturalnymi.

Czynniki szkodliwe, jakie brane są pod uwagę przy wypłacaniu pomocy to: grad, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne, powodzie, huragany, ale też lawiny czy obsunięcia się ziemi. Jeśli wystąpiła susza i spowodowała utratę co najmniej 5% plonów, to również zalicza się do zjawisk omawianych w programie.

Program wsparcia tyczy się zjawisk, które wystąpiły w 2021 roku.

Można ubiegać się o pomoc w następujących kategoriach stawek:

  • 1000 zł na hektar powierzchni uszkodzonej przez któreś z wyżej wymienionych zjawisk poza suszą. Tyczy się to sytuacji, w których szkody stanowią co najmniej 60 procent plonów.
  • 500 zł na hektar powierzchni uszkodzonej przez któreś z wyżej wymienionych zjawisk poza suszą. Tyczy się to sytuacji, w których szkody stanowią więcej niż 20, ale mniej niż 60 procent plonów.
  • 500 zł na hektar powierzchni uszkodzonej przez suszę. Tyczy się to sytuacji, w których szkody stanowią więcej niż 5, ale mniej niż 60 procent plonów.

Wnioski można składać do biur powiatowych ARiMR właściwych dla miejsca zamieszkania osób ubiegających się o pomoc lub dla siedziby producentów rolnych.

Więcej informacji znajduje się na stronie ARiMR Klęski 2021.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *