Wsparcie na inwestycje leśne i zadrzewieniowe – rusza nabór wniosków

Wsparcie na inwestycje leśne i zadrzewieniowe
Wsparcie na inwestycje leśne i zadrzewieniowe

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że od 1 czerwca br. rusza nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji leśnych i zadrzewieniowych. Dopłaty są przyznawane do powierzchni nie większej niż 40 ha w jednym roku.

Od 1 czerwca br. można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji leśnych lub zadrzewianie – podało w poniedziałek 27 maja Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dodało, że program przyczyni się do zwiększenia lesistości Polski do 33 proc. w roku 2050.

Na co przeznaczone jest wsparcie?

W komunikacie podano, że wsparcie inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych przyznawane jest w ramach:

  • Zalesiania gruntów rolnych;
  • Tworzenia zadrzewień śródpolnych;
  • Zakładania systemów rolno-leśnych;
  • Zwiększania bioróżnorodności lasów prywatnych.

Procedura składania wniosku

Wnioski należy złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), wyłącznie w postaci elektronicznej – za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Dostęp do aplikacji odbywa się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), dostępnej na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr.

Dopłaty są przyznawane do powierzchni nie większej niż 40 ha w jednym roku, jeżeli grunt stanowi własność rolnika albo jego małżonki, a w przypadku wsparcia na zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych – także do gruntów wchodzących w skład wspólnoty gruntowej, dla której utworzono spółkę do sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład tej wspólnoty.

Znaczenie obszarów zalesionych

Obszary zalesione przyczyniają się bezpośrednio do sekwestracji dwutlenku węgla oraz mają korzystny wpływ na gleby i warunki wodne poprzez m.in. zapobieganie erozji i zwiększenie retencji na obszarach wiejskich.

Interwencja przyczyni się do realizacji ogólnokrajowego celu ujętego w Krajowym Programie Zwiększania Lesistości, polegającego na zwiększeniu lesistości Polski do 33 proc. w roku 2050.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *