Białowieża. Płotki i wiaderka, czyli ratujemy płazy

Ropucha przechodząca przez ulicę
Akcja Czynnej Ochrony Płazów

W Białowieskim Parku Narodowym trwa Akcja Czynnej Ochrony Płazów. Pracownicy Parku razem z uczennicami i uczniami z Technikum Leśnego w Białowieży ustawili płotki wzdłuż dróg i wkopali przy nich wiaderka. Wszystko po to, aby ochronić płazy przed wejściem pod koła nadjeżdżających samochodów.

Wiosną, przy rosnących temperaturach powietrza i wody, rozpoczynają się gody płazów. Godowy rechot brzmi w lesie, na łąkach, mokradłach. Płazy wyruszają na sezonowe migracje o często masowym charakterze. Część z nich corocznie ginie pod kołami aut.

Akcja Czynnej Ochrony Płazów w Białowieskim Parku Narodowym

Akcja Czynnej Ochrony Płazów w BPN ma miejsce już od trzech dekad. W tym roku Park zakomunikował rozpoczęcie akcji z dniem 1 marca. Ochronne płotki dla płazów stanęły już przy ulicy Paczoskiego w Białowieży, zostały wkopane wiaderka – pułapki uniemożliwiające płazom wejście na pas drogowy. Naczynia przynajmniej dwa razy dziennie są kontrolowane, a zwierzęta „uwalniane” z wiaderek i przenoszone na drugą stronę drogi.

Wszystkie płazy w Polsce są chronione. W okresie godów w krótkim czasie mogą wędrować nawet tysiące osobników, napotykając przy tym na różne przeszkody, np. szlaki komunikacyjne. Wtedy wiele z nich ginie pod kołami pojazdów. Ponieważ są to osobniki zdolne do rozrodu, często w fazie godowej in amplexus (w miłosnym uścisku), to w znaczny sposób takie sytuacje przyczyniają się do spadku liczebności tych zwierząt.

Ropuchy | ekoetos.pl

Fot. Ropuchy zwyczajne po zimowej hibernacji łączą się w miłosnym uścisku, czyli ampleksusie

Źródło: https://pixabay.com/pl/

Potrzebni wolontariusze. BPN występuje z apelem

Jak poinformował w mediach społecznościowych BPN, w rozstawieniu płotków pracownikom Parku pomogła młodzież z Technikum Leśnego w Białowieży, uczennice i uczniowie z klasy III B, pod merytoryczną opieką nauczycieli: Iwetty Przygodzkiej i Łukasza Semeniuka.

Pod opublikowanym postem umieszczono informację: “Jeśli jest jeszcze ktoś zainteresowany wolontariackim ratowaniem naszych cennych małych zwierzaków, prosimy o kontakt:

tel. 85 682-97-33; adres: hanna.schmidt@bpn.com.pl”.

Nie trzeba mieszkać w okolicach Białowieskiego Parku Narodowego, aby pomóc w ratowaniu migrujących na wiosnę płazów. Wystarczy trochę więcej uwagi za kółkiem, czy przeniesienie żaby lub ropuchy przez jednię. Niekoniecznie trzeba je przy tym całować.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *