Compassion wzywa Komisję Europejską do ustawodawstwa zakazującego klatki, w celu wsparcia postępu uczynionego przez sektor spożywczy, widocznego w raporcie EggTrack 2023

Zdjęcie tytułowe

W Polsce Biedronka na prowadzeniu, a Dino na szarym końcu we wdrażaniu jaj z chowu bezklatkowego

Dzisiaj (24 stycznia) organizacja Compasson in World Farming opublikowała najnowszy międzynarodowy raport EggTrack 2023, który monitoruje postęp firm spożywczych w kierunku wypełniania ich dobrowolnych zobowiązań w zakresie jaj z chowu bezklatkowego.

Biorąc pod uwagę nastroje wiodących producentów żywności, nastroje konsumentów i solidne dowody naukowe potwierdzające przyszłość bez klatek, Compassion wzywa decydentów do włączenia się w tę kwestię i wprowadzenia przepisów wspierających koniec stosowania klatek. Zarzut ten odnosi się szczególnie do UE, gdzie Komisja Europejska nie wydała jeszcze obiecanego zakazu stosowania klatek dla zwierząt hodowlanych, za którym opowiada się 9 na 10 obywateli Europy.

EggTrack 2023 wyraźnie pokazuje, że firmy spożywcze koncentrują się na zapewnieniu kurom nioskom życia bezklatkowego, pomimo ciągłych wyzwań związanych z ptasią grypą, inflacją i wojną na Ukrainie. Jednak bez wsparcia ich działań ze strony ustawodawców nie będzie możliwa ostateczna likwidacja klatek.

Takie ustawodawstwo odzwierciedlałoby postawy konsumentów, jak wykazało 1,4 mln obywateli UE, którzy w 2020 r. podpisali się pod europejską inicjatywą obywatelską ‘End the Cage Age’ („zakończ erę klatek”), oraz badanie Eurobarometr z 2023 r., z którego wynika, że 91% Europejczyków uważa, że ochrona dobrostanu zwierząt hodowlanych jest ważna, przy czym 84% uważa, że zwierzęta te powinny być lepiej chronione niż obecnie. Te wyniki są zgodne z opinią społeczności naukowej, która popiera potrzebę hodowli bezklatkowej – jak wskazano w szeregu opinii EFSA.

EggTrack Logo 92341 © Compassion in World Farming | ekoetos.pl

EGGTRACK 2023 NA ŚWIECIE I W POLSCE

W 2023 roku EggTrack objął 444 firmy z całego świata. W sumie podjęły one 715 zobowiązań dotyczących chowu bezklatkowego, z czego 511 (71 %) złożyło publiczne sprawozdania z wdrożenia, przy średnim stopniu wdrożenia jaj z chowu bezklatkowego wynoszącym 75%.

Na poziomie regionalnym średni postęp we wdrożeniu jaj z chowu bezklatkowego w Europie wyniósł 80%, w USA – 73%, a w regionie Azji i Pacyfiku (APAC) – 57%.

Pomimo spadku stopnia wdrożenia rok do roku o 2,5%, w przypadku zobowiązań monitorowanych zarówno w EggTrack 2022, jak i 2023, stopień wdrożenia na jaja bezklatkowe na poziomie globalnym wzrósł o 6,9%, a w przypadku firm w regionie APAC – o 7,4%.

Dziewięć firm podjęło nowe globalne zobowiązania dotyczące wdrażania jaj z chowu bezklatkowego: Associated British Foods PLC, Bakkavor Group PLC, Brinker International Inc, CKE Restaurants Holdings Inc, Dairy Queen, Delaware North, McCormick & Company, Norwegian Cruise Line i The JM Smucker Company.

Od ostatniej edycji raportu, 9 firm osiągnęło swój cel, jakim jest wycofanie jaj klatkowych na poziomie globalnym, regionalnym lub krajowym: The Hershey Company (USA), LJ Fairburn & Son Ltd (Wielka Brytania), Gruppo Eurovo (Włochy), KFC (Europa), Kraft Heinz Company, CVS, Walgreens (USA), Burger King (Australia i Nowa Zelandia), oraz Biedronka (Polska).

Jako lider handlu detalicznego w Polsce, widzimy możliwość wpływu na poprawę dobrostanu zwierząt w skali całego kraju. Szczególnie ważne są dla nas zobowiązania dotyczące wycofania ze sprzedaży jaj z chowu klatkowego. W 2021 roku, czyli cztery lata przed pierwotnie zadeklarowanym terminem, wyeliminowaliśmy z oferty sklepów w całej Polsce świeże jaja klatkowe. Rok później poszliśmy o krok dalej wycofując jaja klatkowe ze składu produktów marki własnej.” – podkreśla Zofia Fabirkiewicz, Starsza Specjalistka ds. Zrównoważonego Rozwoju w Biedronce.

Spośród 444 firm uwzględnionych w EggTrack 2023 79 operuje na całym świecie, 274 w Europie (w tym w Wielkiej Brytanii), 134 firm mają operacje w USA, a 23 w regionie APAC. Obejmują one wszystkie branżse sektora spożywczego: 51 producentów żywności, 195 sieci handlowych i firm cateringowych, 111 sieci restauracji, 13 producentów jaj i 74 firm z branży gastronomicznej i hotelarskiej.

EggTrack objął w tym roku 17 firm operujących w Polsce z 27 zobowiązaniami, z których 17 posiada sprawozdania z postępu z wdrożenia.

ODPOWIEDZIALNE SIECI HANDLOWE

Pomimo trudności rynkowych, również firmy w Polsce dzielą się publicznie swoimi postępami z wdrożenia. Sieci handlowe, które corocznie składają sprawozdania o swoich postępach to: Biedronka, Kaufland, Carrefour, Lidl, Auchan, Żabka, Aldi, Netto i Schiever.

LIDERZY W POLSCE

Firmy w Polsce, które w 100% usunęły jaja klatkowe świeże ze swoich półek to:

Biedronka (100% jaja świeże i 100% produkty marki własnej)

Kaufland (100% jaja świeże)

Netto (100% jaja świeże)

Żabka (100% jaja świeże)

Makro (100% jaja świeże)

Są też firmy, które zasługują na uznanie, ponieważ rozszerzyły swoje deklaracje na produkty marki własnejzawierające jaja. Są to:

Biedronka (realizacja w 100%),

Lidl Polska (postęp 95%),

Carrefour (postęp 73%),

Aldi (postęp 74%),

Żabka (brak jaj klatkowych w składnikach głównych w produktach marki własnej),

Kaufland (brak danych z postępu),

Auchan (brak danych z postępu).

Good Egg Award 2023

W czerwcu 2023 przyznaliśmy prestiżową nagrodę Good Egg Award firmie Carrefour Polska za dotyczasowe postępy we wdrożeniu systemów bezklatkowych, ich transparentną komunikację, oraz za wycofanie z ich łańcucha dostaw systemów kombi.

POLSKA: FIRMY – MARUDERZY

Firmy, które nie podają publicznych informacji

Transparentność komunikacji stanowi integralną część działania odpowiedzialnych firm. Poniższe firmy nie podają żadnych informacji na temat postępu we wdrożeniu od czasu podjęcia się zobowiązania, w związku z tym konsument nie wie, jak poważnie dana firma podchodzi do wywiązywania się ze swoich zobowiązań:

Dino

Eurocash Group (abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Euro Sklep, Lewiatan i Gama)

Stokrotka

Polomarket

Zobowiązanie częściowe – Eurocash

Jedyną firmą, która podjęła się zobowiązania, aby wycofać tylko jaja „trójki” marki własnej, ale nadal pozostawia sobie opcję sprzedaży jaj klatkowych innych marek, jest Eurocash Group, która obejmuje sieci handlowe abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Euro Sklep, Lewiatan i Gama.

Ukryte trójki”

Poniższe firmy podjęły się wycofania jaj świeżych klatkowych, natomiast nie zdeklarowały wycofywania „trójek” z produktów marki własnej zawierających jaja, takich jak makarony, sałatki, wypieki, majonezy. Te ukryte „trójki” oznaczają nadal ogromną ilość konsumowanych jaj , a co za tym idzie – miliony kur hodowanych w klatkach:

Dino

Netto

Eurocash Group (abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Euro Sklep, Lewiatan i Gama)

Stokrotka

E’Leclerc

Polomarket

Intermarche (zobowiązanie obecne na poziomie centrali, ale nie opublikowane na stronie Intermarche Polska)

Brak informacji o wdrożeniu jaj świeżych poza marką własną

Aldi Polska i Auchan Polska podjęły się zobowiązania wycofania wszystkich jaj bezklatkowych, ale składają sprawozdanie dotyczące tylko wdrożenia jaj świeżych marki własnej (100%), niestety nie informując o postępie wycofania jaj „trójek” innych marek.

Mamy nadzieję, że te dwie firmy, które działają odpowiedzialnie w innych aspektach procesu wdrożenia, w przyszłej edycji raportu EggTrack będą również posiadały sprawozdania z wycofania „trójek”z całej kategorii jaj świeżych.

Jak podkreśla Lidia Krawczyk, Food Business Manager na Polskę w organizacji Compassion in World Farming: „ Firmy muszą wdrażać systemy bezklatkowe w swoich całkowitych łańcuchach dostaw. Oznacza to, że ich zobowiązania powinny obejmować wszystkie kategorie jaj, czyli nie tylko jaja świeże, ale także jaja przetworzone (w proszku, w płynie) oraz produkty marki własnej z zawartością jaj. Dobra wiadomość jest taka, że coraz więcej firm rozszerza swoje zobowiązania i składa sprawozdania dotyczące wszystkich kategorii jaj, ale wzywamy firmy, które tego jeszcze nie robią, do większego wysiłku w tym aspekcie”.

Polska wyprodukowała 7,9% ogólnej liczby jaj w UE, zajmując 6. miejsce w produkcji jaj w EU oraz jest drugim co do wielkości eksporterem w UE (po Holandii) z 17,9% całkowitego eksportu UE w 2022 r. (Eurostat, 2022).

Jaja z Polski, które trafiają na rynek europejski (głównie do Niemiec, Holandii i Włoch), wykorzystuje się w większości w sektorze przetwórczym i dlatego jaja klatkowe są dla Polski nadal przydatnym produktem eksportowym, mimo cierpienia kur niosek na ogromną skalę oraz globalnego trendu przejścia na chów bezklatkowy.” – mówi Lidia Krawczyk. „Konsumenci w krajach Europy Zachodniej nie akceptują już jaj świeżych z chowu klatkowego, natomiast nadal są one wykorzystywane w przetwórstwie, gdzie ich pochodzenie nie jest widoczne dla konsumenta.”

Compassion nawołuje zarówno firmy z całej Europy do wdrożenia jaj bezklatkowych w branży przetwórczej, natomiast polskich producentów w szczególności – do uwzględnienia globalnego trendu przejścia na produkcję bezklatkową nie tylko na rynku polskim, ale również w produkcji na eksport. „Polska nie wykorzystuje w tej chwili szansy, związanej z produkcją wysokiej jakości produktów, ale jednocześnie opartych na wysokim dobrostanie zwierząt, koncentrując się na konkurencji w asortymencie z najniższej półki, co może przynosi krótkoterminowe zyski, ale na długą metę nie ma szansy zapewnienia przewagi rynkowej. Dzięki zmianie strategii w tym względzie możemy nie tylko poprawić byt milionów zwierząt rocznie, ale też wzmocnić pozycję Polski na rynku europejskim.” – dodaje Lidia Krawczyk z Compassion.

Postęp, jaki zanotowały firmy spożywcze na całym świecie, ale również w Polsce, odzwierciedla troskę konsumentów o dobrostan zwierząt, a biorąc pod uwagę obszerne dowody naukowe potwierdzające potrzebę produkcji bezklatkowej, nadszedł czas, aby decydenci wzmocnili i wspierali pozytywne działania podejmowane przez przemysł spożywczy.

Dr Tracey Jones, Dyrektor Globalna ds. Branży Spożywczej w organizacji Compassion in World Farming podsumowuje: „Dobrowolne zobowiązania i ciągłe postępy podkreślane w tym raporcie wyraźnie pokazują, że firmy branży spożywczej skupiają się na zapewnieniu kurom nioskom przyszłości bez klatek.

Konsumenci nie chcą klatek. 1,4 miliona z nich podpisało europejską inicjatywę obywatelską “Koniec epoki klatkowej”podjętą w 2020, co doprowadziło do obietnicy złożonej przez Komisję Europejską dotyczącej wprowadzenia zakazu stosowania klatek dla wszystkich zwierząt hodowlanych do 2027 roku.

Europa ma wyjątkową okazję, aby objąć pozycję lidera w zakresie dobrostanu zwierząt. Opowiadając się za petycją swoich obywateli, oraz wspierając przedsiębiorstwa i hodowców w okresie przejściowym, Komisja Europejska ma doniosłą okazję do stworzenia równych warunków biznesowych w całej branży i dania zdecydowanego sygnału reszcie świata, że klatki powinny być wysłane do lamusa na zawsze.”

Źrdło:Compassion in World Farming

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *