Do końca maja pszczelarze mogą starać się o dopłaty do pasiek

Pszczoły lecące do pasieki na tle zielonej trawy oświetlonej promieniami słońca

Ponad 35 milionów złotych zostanie przekazanych na pomoc dla pszczół, którym udało się przetrwać zimę. Pszczelarze mogą zgłaszać wnioski na rozwój pasiek jeszcze do 31 maja.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) organizuje od 1 kwietnia program wsparcia finansowego dla pszczelarzy z utrzymanymi przez zimę rodzinami pszczelimi w swoich pasiekach. Wniosek może złożyć każdy zarejestrowany w systemie ewidencji podmiot prowadzący taką działalność.

Wniosek musi być uzupełniony o zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii o zgłoszeniu pszczelarza do odpowiedniego rejestru, a także o zrewidowanej liczbie pni pszczelich aktualnej dla tego roku. Do tego należy dołączyć zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis, o ile w treści wniosku nie złożono takowego oświadczenia. Jeśli pszczelarz nie posiada numeru ewidencji producentów, należy dołączyć również wypełniony wniosek o wpis do niej (szczegóły i dokumenty dostępne są na stronie „Ewidencja producentów„).

Wysokość pomocy przewidzianej wynosi 20 złotych na rodzinę pszczelą na rok, zaś do rozdysponowania jest łącznie 35,5 mln złotych.

Wnioski zainteresowani mogą zgłaszać do odpowiedniego dla swojego miejsca zamieszkania oddziału ARiMR lub przez platformę internetową ePUAP. Termin składania dokumentów mija 31 maja 2022 roku.

Instrukcje i wzory wniosków do pobrania znajdują się na stronie internetowej programu ARiMR.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *