Lista inwazyjnych gatunków powiększona o kolejne pozycje

IGO
sałata wodna

Popularna w akwariach – pistia rozetkowa (Pistia stratiotes), zwana sałatą wodną lub sałatą nilową, a także ryba – przydenka żebrowata (Fundulus heteroclitus) i żaba – platana szponiasta (Xenopus laevis) uznawane będą za inwazyjne gatunki obce (IGO) stwarzające zagrożenie dla Unii.

Inwazyjne gatunki obce to takie, które nie są rodzime dla ekosystemów i ze względu na zdolność do ekspansji poza swoim naturalnym zasięgiem, mogą spowodować poważne zagrożenie dla różnorodności biologicznej na terenie Unii Europejskiej, a w przypadku niektórych gatunków także dla gospodarki czy nawet zdrowia człowieka.

W związku z tym od 2 sierpnia br. na liście IGO znajdą się kolejne trzy gatunki. Są to: roślina – pistia rozetkowa (Pistia stratiotes), ryba – przydenka żebrowata (Fundulus heteroclitus) i żaba – platana szponiasta (Xenopus laevis). Z początkiem sierpnia zakazane będzie m.in. ich przetrzymywanie, sprzedaż czy wwóz na teren Unii. Ponadto stwierdzenie tych gatunków w środowisku będzie trzeba zgłosić do gminy.

Rozszerzenie listy IGO podlegających ograniczeniom unijnym nastąpiło na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej Nr 2022/1203 z dnia 12 lipca 2022 r., zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2016/1141 w celu aktualizacji wykazu inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii (Dz. U. UE. L. z 2022 r. Nr 186, str. 10).

Posiadacze w/w gatunków jako zwierząt domowych są zobowiązani do podjęcia działań. Dla przykładu hodujący platanę szponiastą w terrarium powinni złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na przetrzymywanie i przemieszczanie do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jak najszybciej, nie później jednak niż do 2 lutego 2025 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą mogły być rozpatrzone. Należy pamiętać, aby były złożone w formie pisemnej lub elektronicznej za pomocą ePUAP i opatrzone podpisem elektronicznym, lub zaufanym (formularz wniosku).

Według informacji podanej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska możliwe jest także przekazanie zwierzęcia podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie lub do azylu dla zwierząt albo poddanie uśmierceniu przez lekarza weterynarii (należy powiadomić o tym zdarzeniu regionalnego dyrektora ochrony środowiska w terminie 7 dni).

Więcej informacji na STRONIE INTERNETOWEJ GDOŚ.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *