Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Łąka pełna dzikich kolorowych kwiatów

22 maja na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Różnorodność biologiczna, innymi słowy bioróżnorodność, to termin obejmujący każdą formę życia występującą na powierzchni Ziemi. Mowa tu o naturalnych ekosystemach, siedliskach, gatunkach i genach, których występowanie jest warunkiem do utrzymania dobrobytu nie tylko człowieka, ale i całej planety.

Bioróżnorodność ma fundamentalne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju. Wpływa na poziom życia ludzi, na jakość i ilość pożywienia, jest źródłem środków używanych w medycynie, a ponadto wpływa na jakość tzw. usług ekosystemowych, czyli zapylanie, regulowanie klimatu, żyzność gleb itp.

STAŁA UTRATA BIORÓŻNORODNOŚCI

Według naukowców jesteśmy świadkami stałej utraty bioróżnorodności. Wymieranie gatunków i degradacja ekosystemów przez działalność człowieka jest do tysiąca razy większa niż miałoby to miejsce w naturalnym przebiegu tego procesu.

Na utratę ekosystemów wpływa głównie nadmierna eksploatacja siedlisk (lasów, oceanów, rzek, jezior i gleb) oraz rosnący stopień wykorzystania maszyn i środków chemicznych w sektorze produkcji rolnej. Destrukcyjny wpływ na bioróżnorodność ma też przybierający na sile przemysł budowlany i kopalniany, z którymi wiąże się wzrost zanieczyszczeń i postępujące globalne zmiany klimatyczne.

Grafika pokazująca elementy różnorodności biologicznej i zanieczyszczenie środowiska
Źródło: Eduexpert Sp. z o.o. / Evaco Sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.

JAK CHRONIĆ BIORÓŻNORODNOŚĆ?  

Różnorodność biologiczna stanowi o jakości życia człowieka. Jeśli nie będziemy walczyć o zachowanie naturalnych ekosystemów i gatunków, które w nich żyją, w środowisku mogą zajść nieodwracalne zmiany, które będą stanowiły poważne konsekwencje nie tylko dla dobrobytu ludzi, ale i całej Ziemi.

Co zatem można robić, żeby spowolnić tempo utraty bioróżnorodności? To przede wszystkim podstawowe eko nawyki, takie jak ograniczona konsumpcja, oszczędność wody i energii czy też prawidłowa segregacja odpadów. To również dbałość o przyrodę, sadzenie rodzimych gatunków sprzyjających rozwijaniu bioróżnorodności i jednocześnie bezwzględne unikanie wprowadzania inwazyjnych gatunków obcych. Istotne jest także zwracanie uwagi na kupowane produkty i wybieranie takich, które nie szkodzą środowisku i posiadają odpowiednie certyfikaty (np. FSC czy MSC).

Według najnowszych raportów, aż 75% ekosystemów i 1000 gatunków jest zagrożonych wymarciem. W ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat liczba ta może sięgnąć nawet miliona. Warto zastanowić się, czy wprowadzenie w życie kilku ekologicznych nawyków o tak ogromnym znaczeniu dla środowiska jest faktycznie trudnym dla nas wyzwaniem.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *