MKiŚ pracuje nad Konstytucją dla wodoru

MKiŚ pracuje nad Konstytucją dla wodoru

W dniu dzisiejszym Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedłożyło projekt nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Jego głównym celem jest stworzenie stabilnych regulacji prawnych dla funkcjonowania rynku wodoru w Polsce.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się dzisiaj przedłożony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) projekt, którego celem jest stworzenie ram regulacyjnych funkcjonowania rynku wodoru w Polsce.

Polska Strategia Wodorowa

W listopadzie ubiegłego roku Rada Ministrów przyjęła tzw. Polską Strategię Wodorową do roku 2030 z perspektywą do roku 2040 (PSW). Wyznacza ona strategiczne ramy wdrażania gospodarki wodorowej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania niskoemisyjnego i odnawialnego wodoru w energetyce, ciepłownictwie, transporcie oraz przemyśle.

Dokument był odpowiedzią na opublikowaną przez Komisję Europejską w 2020 roku Strategię w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu, która wyznacza strategiczne ramy wdrażania europejskiej gospodarki wodorowej.

Konstytucja dla wodoru

Obecnie obowiązujące polskie przepisy nie odpowiadają potrzebom związanym ze skutecznym wdrażaniem założeń PSW oraz nie są adekwatne do planów dynamicznego rozwoju całego sektora wodoru. Jak podaje MKiŚ, opublikowany dzisiaj projekt stanowi część pakietu legislacyjnego określanego jako „Konstytucja dla wodoru”. Zawarte w nim zmiany mają na celu m.in.:

  • wprowadzenie legalnej definicji wodoru w ramach ustawy – Prawo energetyczne;
  • wprowadzenie ram prawnych uwzględniających międzysektorowe możliwości zastosowania wodoru, określenie przepisów przejściowych dla sieci wodorowych oraz powołanie krajowego operatora sieci wodorowych;
  • wprowadzenie przepisów technicznych na potrzeby gospodarki wodorowej;
  • określenie przepisów w zakresie oddziaływania i korzystania ze środowiska inwestycji wodorowych;
  • wprowadzenie systemowych mechanizmów wsparcia dla prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej dla projektów z zakresu technologii wodorowych;
  • zmianę przepisów ustawy – Prawo budowalne w zakresie stacji wodoru oraz instalacji do oczyszczania wodoru.

MKiŚ przewiduje, że powyższe rozwiązania ustabilizują prawo dla podmiotów z sektora publicznego i prywatnego oraz przyczynią się do pełnego wykorzystania potencjału wodoru. Najistotniejszym celem projektu jest uproszczenie obecnych przepisów oraz zmniejszenie obowiązków proceduralnych.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał 2022 roku.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *