, , , ,

MKiŚ: Rozmowy o polityce energetyczno-klimatycznej

MKiŚ: Rozmowy o polityce energetyczno-klimatycznejPolityka klimatyczna i bezpieczeństwo energetyczne oraz perspektywy polsko-niemieckiej współpracy w zakresie ochrony środowiska to główne tematy spotkania Anny Moskwy, Minister Klimatu i Środowiska, z Robertem Habeckiem, wicekanclerzem, Federalnym Ministrem Gospodarki i Ochrony Klimatu Republiki Federalnej Niemiec, które odbyło się 11 lutego 2022 r. w Warszawie. To trzecia, po Brukseli i Paryżu, oficjalna wizyta zagraniczna niemieckiego wicekanclerza.

Minister Moskwa zwróciła uwagę, że Republika Federalna Niemiec jest ważnym partnerem Polski w kwestiach energetycznych i środowiskowych. Jednym z głównych tematów poruszonych podczas spotkania były rosnące koszty ETS i idące za tym podwyżki cen energii na rynkach europejskich.

Zdaniem szefowej resortu klimatu i środowiska Anny Moskwy, Polska i Niemcy, choć mają inny potencjał gospodarczy, stoją przed podobnymi wyzwaniami związanymi z ekonomicznymi i społecznymi aspektami transformacji energetycznej.

„W Polsce czeka nas ogromna zmiana, która w ciągu najbliższych 20 lat zaowocuje prawie nowym systemem elektroenergetycznym. Ale transformacja to nie tylko energia, lecz również inne sektory gospodarki m.in. ciepłownictwo i transport” – powiedziała.

Polska oraz wschodnie landy Niemiec mają podobne wyzwania w ciepłownictwie systemowym, co wybrzmiało w trakcie spotkania.

„Naszym celem jest przeprowadzenie skutecznej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, która nie tylko zwiększy szacunek dla środowiska i klimatu, ale także da impuls gospodarce, pobudzi krajowy przemysł i uruchomi innowacje, a jednocześnie będzie akceptowalna społecznie. Musimy zapewnić sprawiedliwe warunki dla przekształceń w regionach najbardziej narażonych na obciążenia transformacyjne. Takimi przesłankami kierowaliśmy się konstruując założenia „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” – wyjaśniła.

Minister Moskwa dodała, że Polska – mimo niełatwej pozycji wyjściowej w zestawieniu z innymi państwami członkowskimi UE – sukcesywnie realizuje transformację sektora energetycznego w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, a odnawialne źródła energii będą coraz silniejszym elementem bilansu energetycznego – Polska ma szansę stać się wiodącym placem budowy instalacji OZE w UE. Szacuje się, że moc zainstalowana morskich farm wiatrowych sięgnie 5,9 GW w 2030 r. i 11 GW w 2040 r.

„W najbliższych latach w Polsce nastąpi znaczny wzrost mocy zainstalowanej w OZE. W tym kontekście ważna będzie przejściowa rola gazu ziemnego i rozwój magazynowania energii” – poinformowała.

W opinii minister klimatu i środowiska każde narzędzie polityki UE, istotne dla inwestycji energetycznych, musi opierać się na zasadzie neutralności technologicznej i w pełni respektować prawo państw członkowskich do decydowania o ich miksie energetycznym.

„Dlatego wraz z solidnym rozwojem OZE, w tym morskich farm wiatrowych i fotowoltaiki, Polska wybrała rozwój energetyki jądrowej jako jeden z kierunków w długoterminowej strategii energetycznej” – powiedziała.

„Polska pozostaje otwarta na przyszłą współpracę w zakresie gospodarki wodorowej i połączeń transgranicznych między krajami. Jesteśmy także zainteresowani współpracą z niemieckimi partnerami w zakresie rozwoju inwestycji w odnawialne źródła energii” – dodała.

Minister Anna Moskwa podczas rozmowy z wicekanclerzem RFN zaznaczyła, że Polska popiera realizację celów klimatycznych, jednak jest przeciwna rozwiązaniom, które mogą prowadzić do większego obciążenia społeczeństwa.

„Od wielu lat konsekwentnie podkreślamy, że transformacja klimatyczna musi być sprawiedliwa i nie może pogarszać warunków gospodarczych w określonych regionach czy grupach społecznych. Powinniśmy wykorzystać transformację energetyczną jako szansę na dalszy rozwój naszych gospodarek i tworzenie nowych miejsc pracy, ale bez dodatkowych obciążeń dla obywateli” – wyjaśniła.

Szefowa resortu klimatu i środowiska zwróciła też uwagę na obecny, bezprecedensowy kryzys cen energii.

„Oprócz natychmiastowych działań ze strony państw członkowskich potrzebujemy również pilnych działań na szczeblu UE – zwłaszcza w odniesieniu do funkcjonowania rynku gazu i kwestii wysokich cen ETS. Należy zreformować ETS, aby wyeliminować spekulacje finansowe i zapewnić bardziej sprawiedliwy system wspierania inwestycji niskoemisyjnych” – zauważyła.

„Nie powinniśmy także pozwalać, aby jakikolwiek producent nadużywał swojej dominującej pozycji i wykorzystywał dostawy gazu jako narzędzie nacisku politycznego. W świetle nieuczciwych praktyk i nacisków UE musi zachować asertywność i wykorzystać wszystkie dostępne jej instrumenty, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw oraz pełną zgodność z unijnym prawem” – podkreśliła.

Źródło informacji: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ