Ogólnopolska Narada o Lasach: czas na długo wyczekiwany dialog

Zdjęcie tytułowe
Ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska podczas Ogólnopolskiej Narady oMinister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska podczas Ogólnopolskiej Narady o Lasach (Źródło: MKiŚ, gov.pl)

Nie przypadkiem, bo w Dniu Ziemi rozpoczęła się długo wyczekiwania Ogólnopolska Narada o Lasach. Jak podczas spotkania podkreślała ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska – to odpowiedź na potrzebę dialogu ze społeczeństwem na temat sposobu prowadzenia gospodarki leśnej.

Sesja inauguracyjna Ogólnopolskiej Narady o Lasach trwa 22-23 kwietnia 2024 r. To pierwsze wydarzenie w historii, na którym spotykają się przedstawiciele strony społecznej, przyrodniczej, leśnicy, przedsiębiorcy, samorządowcy i naukowcy – blisko sto osób z całej Polski.

Ogólnopolska Narada o Lasach – szereg zadań

Ogólnopolska Narada o Lasach do wydarzenie długo wyczekiwane i przygotowywane przez wszystkich uczestników. Cele Ogólnopolskiej Narady o Lasach to:

  • zapewnienie trwałej ochrony najcenniejszych ekosystemów leśnych;
  • wypracowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań, akceptowanych przez wszystkie strony;
  • połączenie procesu wyznaczania obszarów wyłączonych z pozyskania z procesem wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Różnorodności Biologicznej do 2030 r.;
  • wypracowanie kryteriów wyboru obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych i społecznych;
  • wypracowanie kierunkowych zasad prowadzenia gospodarki leśnej na obszarach o szczególnych walorach społecznych i przyrodniczych oraz wypracowanie modelu zarządzania tymi terenami przez Lasy Państwowe z udziałem społeczeństwa.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska finalizuje projekt zmiany Ustawy o Lasach dot. kontroli społecznej nad lasami.

Sesja inauguracyjna Ogólnopolskiej Narady o Lasach

Jak zaznaczyła ministra Paulina Hennig-Kloska, nie było do tej pory takiej konferencji, która włączałaby tak wiele grup społecznych w duchu dialogu i partycypacji. To potężna zmiana w porównaniu z sytuacją, jaka miała miejsce przez ostatnich 8 lat.

W tym składzie spotykamy się po raz pierwszy. Brak dialogu wyrządził naszej przyrodzie więcej szkody niż kornik drukarz. Dziś spotykamy się w gronie osób, którym na sercu leży dobro przyrody. Chcemy ochronić 20% lasów cennych przyrodniczo, a jednocześnie zapewnić dostęp do drewna dla polskiej gospodarki – mówiła ministra podczas ONoL.

Nie tylko w opinii szefowej MKiŚ, potrzeba konkretnych zmian i nowej filozofii myślenia o lasach.

Jesteśmy tu po to, aby słuchać i wspólnie pracować nad rozwiązaniami dobrymi dla lasów. Ogólnopolska Narada o Lasach to unikalne wydarzenie – pierwszy raz siadają do stołu wszystkie środowiska. Jestem przekonana, że wypracujemy dobre rozwiązania – dodała Hennig-Kloska.

Obecny podczas wydarzenia minister Jacek Cichocki, szef kancelarii Sejmu zwrócił uwagę, że lasy to nasz skarb narodowy.

Powinniśmy szukać takiego sposobu zarządzania lasami, który nie jest przemocowy. Narada o Lasach to styl polityki, który chcemy prowadzić – Powiedział podczas spotkania.

Zdaniem wiceministra klimatu i środowiska Mikołaja Dorożały, lasy są jednym z najistotniejszych czynników, które mają wpływ na walkę z katastrofą klimatyczną.

Potrzebujemy poważnej rozmowy o ich kondycji i przyszłości. Tym bardziej cieszy mnie, że w Dniu Ziemi zaczynamy ten długo wyczekiwany dialog. Są na sali leśnicy, organizacje społeczne, organizacje przedsiębiorców, związki zawodowe, osoby z samorządu. Tu kipi wiedza i energia, która napędzi proces zmian – mówił.

Twierdzi, że potrzebna jest wspólna platforma dialogu i zmiana formuły zarządzania lasami. Ludzie chcą, by lasy były lepiej chronione, chcą też o tym współdecydować.

– Ogólnopolska Narada o Lasach jest po to, by zadbać o najważniejsze lasy w Polsce – te ważne przyrodniczo i dla ludzi. Rozmawiamy, aby zapewnić przewidywalną przyszłość dla gospodarki leśnej. Zadbamy, aby wszyscy mieli głos i stworzyli trwałe zmiany. Łączy nas troska o lasy – niech to będzie wartość, która pomoże znaleźć wspólne rekomendacje – podkreślił.

Wiceminister Dorożała poinformował także, że w maju 2024 r. do wykazu prac Kancelarii Prezesa Rady Ministrów trafi ustawa o Planach Urządzania Lasu (PUL) – strona społeczna będzie mogła zaskarżyć PUL, a organizacje społeczne będą włączone w jego tworzenie.

Ogólnopolska Narada o Lasach wzbudza wiele emocji i budzi duże nadzieje w środowiskach przyrodników. Redakcja EkoEtos wierzy w tak potrzebne lasom zmiany.

Komentarze